Foto: iStock

Sommerstengte skoler og bygg

Når en bygning skal stå tom over en lengre periode er det lurt å ta noen forholdsregler før dørene låses.

Publisert: 19.06.2017 - Oppdatert: 06.10.2020

Brann

Visste du at nesten 60 % av alle skolebranner starter i avfallsbeholdere utendørs eller i brennbart materiale ved yttervegg eller inngangsparti? Dette er grunnen til at avfallsbeholdere skal plasseres minst 5 meter unna bygningen.

Ta en runde og sjekk hvordan avfallsbeholdere er plassert, og om det er oversiktlig og ryddig rundt bygningene.

Ta også en runde inne i bygget og ta ut stikkontakter til elektriske apparater som kaffetraktere, tv etc. Ta også ut skjøteledninger. Dersom bygningen skal stå tom, har det ingen hensikt at noe er tilkoblet.

Vannskader

Hvert 10. minutt skjer det en vannskade her i Norge. Skal bygningen stå tom i sommer, anbefales det at du stenger bygningens vanntilførsel. 

Utleie/overnatting

Hvis en skole skal brukes til overnatting må dette meldes til det lokale brannvesenet. (Melding om overnatting / midlertidig bruksendring.)

Forsikringsselskapet må også bli informert om slike endringer, da dette vil medføre en annen type risiko enn det vi i utgangspunktet har regnet med. Send oss en e-post

 

Kilder: Finans Norge