Foto: iStock

Kom skadene i forkjøpet

Skadeforebyggende tiltak kan være mye enklere og rimeligere enn mange tror.

Publisert: 05.10.2020 - Oppdatert: 28.04.2021

Kravene som stilles til HMS og skadeforebygging skjerpes stadig og selv om mange organisasjoner tar dette på alvor, kan det ofte være vanskelig å følge opp alt til enhver tid.

Her er noen gode råd om skadeforebygging

 • Organiser arbeidet
  Lag planer for vedlikehold og tiltak, og fordel ansvaret.

 • Unngå skippertak
  Arbeid systematisk og kontinuerlig med vedlikehold, ettersyn og oppgraderinger.

 • Hold orden
  Rydd vekk, kast eller gi bort gjenstander som ikke lenger er i bruk.

 • Spør om råd
  Lokalt brannvesen, kommune, Norsk brannvernforening, Riksantikvaren og private aktører er til for å gi veiledning og bistand.

 • Skaff kunnskap
  Offentlige forskrifter og pålegg er stadig blitt flere. Skaff derfor kunnskap fra offentlige og private aktører.

 • Kontakt Knif Trygghet
  Vi har kompetanse som kan hjelpe dere på veien for å styrke det skadeforbyggende arbeidet.

Sikkerhet og skadeforebygging

Sikkerhet og skadeforebygging

En viktig del av arbeidet vårt som forsikringsselskap er å forebygge skader. Med gode sikkerhetsrutiner blir arbeidsplassen tryggere.

Les mer her