Brannslukningsapparat skilt
Foto: iStock

Knif Trygghet inngår samarbeid med Norsk brannvernforening

Både Norsk brannvernforening og Knif Trygghet arbeider gjennom sine formål med å verne verdier og forebygge branner. Nå har Knif Trygghet fått Norsk brannvernforening med seg på laget for å øke tilførselen av kunnskap og ferdigheter innenfor brannfaglige temaer. 

Publisert: 16.08.2021 - Oppdatert: 29.09.2021

Brannforebyggende kurs

Gjennom flere år har Knif Trygghet arrangert kurs for sine kunder, både med brannforebygging som hovedtema, men også HMS og sikkerhet generelt.

-          Vi har erfart at kundene våre setter stor pris kursene vi arrangerer, og har fått veldig gode tilbakemeldinger. Med Norsk brannvernforening sin høye fagkompetanse med på laget, ligger forholdene godt til rette for å fortsette med brannforebyggende kurs. Vi er derfor svært glade for å ha inngått denne samarbeidsavtalen, sier Terje Bergum, skadeforebygger i Knif Trygghet.

Samarbeidsavtalen er et supplement til andre kurs som arrangeres av Knif Trygghet. Det er Knif Trygghet som vil stå som hovedarrangør av kursene og som håndterer det administrative. Norsk brannvernforening vil stå for det faglige innholdet i kursene og vil lage opplæringsmateriellet i samarbeid med Knif Trygghet.

Tryggere arbeidsplasser

 -          Vi ser fram til å utvikle og gjennomføre spesialtilpassede kurs for Knifs kunder og er veldig fornøyde med at Knif har valgt oss som kursleverandør, sier Tom Erik Galambos, kursansvarlig i Norsk brannvernforening. Kursene vi utvikler for Knif vil gi tryggere arbeidsplasser og et bedre fokus på brannvern slik at branner ikke oppstår, samtidig får kursdeltakerne kunnskap og kompetanse i å håndtere en brann om den skulle oppstå. Målet er tryggere bygg og tryggere arbeidsplasser.

Tom Erik Galambos, kursansvarlig i Norsk brannvernforening
Tom Erik Galambos, kursansvarlig i Norsk brannvernforening

Norsk brannvernforening er en ideell privateid stiftelse som har jobbet med brannforebygging siden 1923, med målet om at ingen skal omkomme i brann og verdier ikke skal gå tapt. Gjennom kursene vi deltakerne få kunnskap om brannforebyggende arbeid og ferdigheter til å bekjempe brann.

Du kan lese mer om Norsk brannvernforening her: brannvernforeningen.no

Tilpasset kundene

Knif Trygghet har mange kunder innenfor samme virksomhetsområde, for eksempel kirker, forsamlingshus og bedehus, skoler og barnehager. Det kan være en stor fordel for kursdeltakere at opplæringsmateriellet og undervisningen er tilpasset deres egen virksomhet.

 -          Gjennom samarbeidet med Norsk brannvernforening vil vi fortsette å tilby kurs som er spesialtilpasset vårt kundesegment, sier Terje Bergum. 

 

Sikkerhet og skadeforebygging

Sikkerhet og skadeforebygging

En viktig del av arbeidet vårt som forsikringsselskap er å forebygge skader. Med gode sikkerhetsrutiner blir arbeidsplassen tryggere.

Les mer her