Kirkeverge Hanne Wendt (i midten) på vegne av prisvinneren Horten kirkelige fellesråd sammen med Randi Letmolie (KA) og administrerende direktør i Knif Trygghet, Svein Rødskog.
Foto: KA

Hedret for sikring av kirkene i Horten

Horten kirkelige fellesråd har i årevis jobbet systematisk med sikring av sine kirkebygg. Mandag tok kirkeverge Hanne Wendt imot Sikringsprisen.

Publisert: 04.11.2021 - Oppdatert: 04.11.2021

– Det var utrolig overraskende og veldig hyggelig, sier Wendt, etter å ha mottatt prisen på vegne av fellesrådet på Kirkelederkonferansen 2021, foran over 300 konferansedeltakere i salen.

–  At vi får prisen er en anerkjennelse av det arbeidet vi har drevet med når det gjelder sikring over lang tid. Jeg må også trekke fram den jobben Turid Magnor, med sin branntekniske bakgrunn, har gjort hos oss, fortsetter kirkevergen.

Juryen legger da også vekt på at fellesrådet i senere tid har ansatt en egen person med ansvar for bygg og sikring. «Dette har ført til økt bevissthet rundt dette viktige temaet», heter det i begrunnelsen.

– Har jobbet systematisk i flere år

Sikringsprisen deles ut av KA Kirkeforsikring og forsikringsselskapet Knif Trygghet. Den tildeles kirkelige fellesråd eller menighetsråd som har utmerket seg i arbeidet med sikring av sine kirkebygg.

«Årets vinner har i flere år jobbet systematisk for å bedre sikkerheten i alle sine kirkebygg. Det er blant annet installert håndslukkere til skum, sikret elektriske tavler med egne tiltak, utarbeidet restverdiredningsplaner (RVR) i samarbeid med menighetsråd, låsing av søppelkontainere og tidsbrytere i diverse rom», heter det i begrunnelsen.

Juryen viser også til prosjektet ‘Tilstandsvurdering og vurdering av brannsikkerhet’, gjennomført av et eksternt konsulentselskap i fjor.

Videre heter det: «Vi kjenner til at fellesrådet har jobbet videre med brannsikring også i 2021. I disse dager får Borre middelalderkirke nytt sprinkleranlegg.»

Satser på sikring

Horten kirkelige fellesråd har ansvar for sju kirker. De eldste er fra 1100- og 1200-tallet (Borre kirke, Nykirke kirke og Løvøy kapell), mens Åsgårdstrand, Horten, Sentrumskirken og Skoppum er av nyere dato.

–  I tillegg til mye engasjement og kompetanse hos oss når det gjelder dette arbeidet så har vi også hatt med oss med kommunen hele veien. Det har vært viktig, sier kirkeverge Hanne Wendt.

Viktigheten av godt sikringsarbeid startet nok for alvor hos Horten kirkelige fellesråd etter at Wendt var på et kurs om emnet i regi av Knif.

– Da innså jeg realiteten og fikk et fokus på dette, sier hun.

30.000 kroner og et maleri

Sikringsprisen 2021 ble delt ut under Kirkelederkonferansen på Gardermoen 1. november av Svein Rødskog fra Knif Trygghet og Randi Moskvil Letmolie fra KA. Juryen har bestått av representanter fra KA og Knif Trygghet.

I juryens arbeid er følgende kriterier lagt til grunn:

  • Langsiktig, systematisk og målrettet arbeid
  • Nybrottsarbeid innen sikringsarbeid
  • Tiltak som har utvist særlig kreativitet eller innovasjon
  • Tiltak som har bidratt til fellesløsninger, nye samarbeidsformer eller bedre samordning av sikringsarbeidet mellom ulike instanser

Prisen består av 30.000 kroner og et bilde malt av kunstneren Victor Sparre.

Fakta om Sikringsprisen

  • Sikringsprisen ble etablert i 2016 av KA Kirkeforsikring og Knif Trygghet.
  • Prisen gis til et kirkelig fellesråd som har utmerket seg ved målrettet arbeid med sikring av sine kirkebygg. Prisen består av penger og et kunstverk. Pengene skal gå til et faglig, sosialt eller arbeidsmiljøtiltak blant tilsatte i fellesrådet.
  • Tidligere vinnere er Gausdal (2019), Hamar (2018), Oslo (2017) og Bamble (2016). Prisen ble ikke delt ut i 2020.
  • KAs Kirkeforsikring forsikrer om lag 70 prosent av kirkebyggene. Forsikringsordningen er etablert av KA i samarbeid med Knif Trygghet forsikring.

 

Tekst og foto: KA