Frostsprengt vannrør.
Foto: iStock

7 råd for å unngå frostsprengte vannrør

Når en bygning står tom gjennom en lang og kald vinter er det fare for at det oppstår skader som ikke oppdages. En hyppig årsak til omfattende vannskader er at vannrør fryser og sprekker. Her gir vi deg noen tips til enkle tiltak du kan gjøre for å unngå frostsprengte vannrør.

Publisert: 18.02.2021 - Oppdatert: 14.12.2021

Isen sprenger rørene

Når vann fryser til is, øker volumet med ca. 10 %. Vann som ligger i rør kan derfor sprekke røret når det fryser til is. Når temperaturen i et vannrør synker til 0 °C, begynner innfrysingen. Til slutt gir det svakeste punktet i røret etter, og når temperaturen stiger igjen og isen begynner å tine, vil det naturligvis medføre en vannlekkasje som kan forårsake store, omfattende skader.   

Per Erik Holter er takstmann og partneransvarlig i Knif Trygghet
Per Erik Holter er takstmann og partneransvarlig i Knif Trygghet

Typisk skadeårsak

- Dette er en typisk skade som vi stadig ser i tomme og forlatte bygninger hvor det ikke er så mye tilsyn, for eksempel i hytter og forsamlingshus, sier Per Erik Holter, takstmann og partneransvarlig i Knif Trygghet.

- Når det ikke er folk i bygningen blir vannlekkasjen stående uoppdaget og vannet får flomme utover i dagevis, ukevis eller i noen tilfeller månedsvis, forklarer Holter.

For å unngå at dette skjer med deg har vi listet opp noen enkle tiltak du kan gjøre for å forebygge en slik skade. 

7 råd for å unngå frostsprengte rør

  1. Ved fravær uten tilsyn er det nødvendig å stenge hovedvanntilførselen for å unngå frostsprengning

I tillegg bør du:

  1. Unngå kald trekk på rør under lufteventiler, vinduer eller utette vegger

  2. Isoler kuldeutsatte rør

  3. Ikke senke innetemperaturen lavere enn til ca. 10 °C

  4. Unngå uheldig plassering av rør og sanitærutstyr i kalde kryprom, yttervegger, gulv og tak

  5. Tømme og stenge rør som i perioder ikke har vanngjennomstrømming

  6. Tømme og stenge vannet i utendørskranen for vinteren

Dette må du gjøre hvis vannrørene er frosset

Hvis du oppdager at vannet er frosset, bør du være forsiktig ved opptining. Raske temperatursvingninger kan gjøre skaden verre. Kontakt en rørlegger for profesjonell hjelp.

Ulike typer rør og frostfare

Kobberrør er den typen rør som er mest utsatt for frostskader fordi rørveggen er lite elastisk og sprekker ved volumutvidelse. Plastrør (PEX-rør) i varerør er også utsatt for frost, men det tar noe lengre tid for vannet å fryse pga. et isolerende luftlag mellom varerør og vannrør. Plastrør er mer elastisk enn kobberrør og rørveggen gir etter for volumøkningen uten å sprekke. Avløpsrør er lite utsatt for frostskader, fordi temperaturen i kloakksystemet sjelden kommer under 5 °C. Av sanitærinstallasjoner er tappearmatur, koplinger og stengeventiler mest utsatt for frost.

Et sprukket kobberrør forårsaket av frost
Et sprukket kobberrør forårsaket av frost

Forsikre bolig og fritidsbolig

Forsikre bolig og fritidsbolig

Forsikre hjemmet ditt og hytta hos oss, slik at du kan slippe å bekymre deg for uforutsette hendelser.

Finn riktig forsikring for deg