Knif Trygghet har signert Kvinner i Finans Charter
Foto: iStock

Kvinner i Finans Charter

Knif Trygghet har signert Kvinner i Finans Charter.

Publisert: 15.02.2022 - Oppdatert: 16.05.2024

Kvinner i Finans Charters formål er å bidra til å øke andelen kvinner i ledende posisjoner i finansnæringen i Norge.

Likestilling og mangfold er en viktig del av utviklingen mot et mer bærekraftig samfunn. Tall fra Finans Norge viser at utviklingen i finansbransjen går sakte. For eksempel var det i 2020 kun 24 prosent av systemutviklere og programmerere som var kvinner. Forskning sier at flere kvinner i ulike ledende posisjoner bidrar til større produktivitet og lønnsomhet.

—     Vi i Knif Trygghet ønsker å være med og bidra til dette initiativet, sier Tore Henriksø, personalsjef i Knif Trygghet. Dette gjør virkelig noe med måten vi tenker på. Ved å signere Kvinner i Finans Charter har vi forpliktet oss til handling ved konkrete mål og tiltak.

 

Målene vi har satt oss er:

  • minst 40 prosent kvinneandel ledere i selskapet innen 2024
  • minst 40 prosent kvinneandel i ledergruppa innen 2026
  • minst 40 prosent kvinneandel i spesialistroller innen 2026

 

Per 31.12.2023 er status følgende: (tall for 31.12.2022 i parentes)

  • 50 (44) prosent kvinneandel ledere i selskapet
  • 57 (38) prosent kvinneandel i ledergruppa
  • 14 (29) prosent kvinneandel i spesialistroller*

 

*Knif Trygghet er i finanssammenheng et lite selskap og flere spesialistroller ligger hos ansatte som også er ledere.

Tore Henriksø

Tore Henriksø

HR sjef / CHRO
952 41 370

Om Kvinner i Finans Charter

Kvinner i Finans Charter eies av bransjen selv, gjennom bransjeforeningene Finans Norge, Norsk Venturekapitalforening, Verdipapirforetakenes Forbund og Verdipapirfondenes Forening, samt initiativtakerne Alexandra Morris og Turid Elisabeth Solvang. Prosjektet driftes av FutureBoards AS.

 

Ved å signere charteret forplikter vi oss til fire prinsipper:

  1. ha ett medlem i lederteamet med dedikert ansvar for å følge opp arbeidet med kjønnsbalanse og inkludering

Sikre forankring i virksomhetens ledelse, enten CEO, eller en person som rapporterer til CEO.

 

  1. sette interne mål for kjønnsbalanse på ledernivåer og i spesialistfunksjoner

Sette konkrete, realistiske mål, tilpasset organisasjonens størrelse, situasjon og behov, samt hvordan disse skal følges opp gjennom tiltak.

 

  1. ha en ambisjon om at fremgang mot målene skal reflekteres i godtgjørelse til vårt lederteam

Utarbeide en plan for hvordan levering og fremgang mot målene kan reflekteres i godtgjørelsen til lederteamet.

 

  1. årlig publisere status og fremgang mot målene på egen hjemmeside

Støtte åpenhet og ansvarlighet gjennom å publisere mål, status og årlig fremgang på egen nettside, sammen med Kvinner i Finans Charter logo.

 

Les mer på kvinnerifinans.com