Foto: Bilde lånt fra fn.no

Bærekraft

For Knif Trygghet er det viktig å ha fokus på bærekraft. Som en del av forsikringsbransjen bidrar vi til et velfungerende, bærekraftig samfunn ved å redusere og fordele risiko.

Publisert: 01.10.2021 - Oppdatert: 05.09.2022

Integrert del av virksomheten

Hos oss er bærekraft en integrert del av vår virksomhet. Det betyr at vi jobber målrettet for å blant annet sikre mangfold og sosial inkludering. Vi jobber også systematisk med tiltak som ikke bare bidrar til å kontinuerlig redusere klimabelastningen i egen drift, men også hos våre kunder og underleverandører.  

Ved å stille krav til investeringene vi gjør, finne gode skade- og risikoforebyggende tiltak og ta initiativ til konstruktiv dialog med aktører rundt oss, bidrar vi til at samfunnet er bedre rustet til å møte morgendagens utfordringer. 

Bidrag på flere måter

Knif Trygghets overskudd utbetales til våre eierorganisasjoner, deriblant flere store aktører innen humanitært arbeid både i Norge og på verdensbasis. Premieinntekter i Knif Trygghet er derfor et indirekte, men tydelig bidrag til verdens bærekraftsmål om å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

 

Samhold gir styrke, og når vi står sammen kan vi sikre liv, helse og verdier på en måte som skaper ny verdi – et tryggere samfunn der fremtidige generasjoner får de samme mulighetene som oss som er her i dag. 

Spørsmål?

Lurer på noe om vårt bærekraftsarbeid? Ta gjerne kontakt med meg.

Siri Kalvatn

Siri Kalvatn

Strategisk prosjektleder og forretningsutvikler
98234301Epost ikon