Likestilling og diskriminering

Knif Trygghet Forsikring AS ble opprettet som eget forsikringsselskap i 2007 og har siden det vokst jevnt i omsetning og antall ansatte. I 2021 passerte vi 50 ansatte og rapporterer derfor fra 2022 på området likestilling / diskriminering.

Publisert: 21.03.2023 - Oppdatert: 17.04.2024

Selskapet har lenge vært opptatt av å fremme likestilling og hindre usaklig diskriminering og har hatt dette som en del av de etiske retningslinjene. I tillegg er vi tilsluttet Kvinner i Finans Charter.

I vår rapport for 2023 går det fram på flere områder at Knif Trygghet har vesentlig bedre tall å vise til enn bransjegjennomsnitt. Dette gjelder både kvinners lønn i gjennomsnitt av menns lønn og andelen kvinnelige ledere.

Videre har vi økt andelen ansatte med høyere utdanning, og det er særlig andelen kvinner med høyere utdanning som har steget.

 

Se mer informasjon i rapporten nedenfor.

 

ARP 2023  (PDF)