Virksomhetsregister

Alle forsikringsagentforetak som driver forsikringsformidling må være registrert i Finanstilsynets virksomhetsregister. 

Publisert: 27.01.2023 - Oppdatert: 27.01.2023

I Virksomhetsregisteret finner du informasjon om hvilke forsikringsagenter som har tillatelse til å drive forsikringsformidling på vegne av Knif Trygghet Forsikring AS. 

Klikk deg inn på lenken under for mer informasjon:

 

finanstilsynet.no/virksomhetsregister