Globus
Foto: iStock

Hvilken reiseforsikring passer til din organisasjon?

Har din organisasjon ansatte som reiser i tjeneste? Kanskje du selv skal ut og reise med jobben i løpet av året? Her er en liten guide som kan hjelpe deg med å velge riktig reiseforsikring for akkurat din bedrift.

Publisert: 17.10.2020 - Oppdatert: 25.10.2022

Mange bedrifter velger i dag å kjøpe reiseforsikring for sine ansatte. For arbeidsgivere som sender ansatte på tjenestereiser, vil det være helt naturlig å sørge for at de ansatte er dekket under reisen. Reiseforsikring via arbeidsgiver kan også være et gode som bedriften ønsker å gi til sine ansatte. Det er flere hensyn å ta når en bedrift skal velge reiseforsikring. 

Flere ulike alternativer

I Knif Trygghet kan du kjøpe reiseforsikring for dine ansatte eller andre definerte grupper, for eksempel elever, styremedlemmer eller volontører. Du velger om forsikringen skal gjelde kun enkeltpersoner eller kollektivt (for alle i en gruppe).

Deretter velger du om forsikringen skal gjelde kun tjenestereiser, eller om du vil utvide med fritidsreiser og dekning for den forsikredes familie.

Hvor gjelder reiseforsikringen?

Forsikringen gjelder i hele verden. Det er unntak for områder med krig og uro, men ved særskilt behov kan vi tilby bedrifter tilleggsforsikring med dekning for krigsrisiko.

Når gjelder reiseforsikringen?

Alle våre reiseforsikringer er helårsforsikringer. Det betyr ikke at forsikringen dekker reiser med varighet i ett år. Reiseforsikringene dekker reiser med inntil 70 dagers varighet, men du kan dra på så mange reiser du vil når du har en helårs reiseforsikring.

Det går også an å kjøpe korttidsforsikring for enkeltreiser, eller tilleggsforsikring for enkeltreiser med varighet utover 70 dager.

Utestasjonerte

Utestasjonertforsikring er en utvidet reiseforsikring for personer som oppholder seg over en lengre periode i utlandet, for eksempel misjonærer, bistandsarbeidere eller studenter.

Skoleelever

Flere skoler velger å kjøpe kollektiv reiseforsikring for sine elever. Dersom noe skulle skje på reisen vil det være en stor fordel for skolen å ha ett forsikringsselskap å forholde seg til om flere elever blir skadet i samme ulykke (for eksempel en trafikkulykke i utlandet). Vi anbefaler derfor skoler som arrangerer turer å kjøpe kollektiv reiseforsikring for både lærere og elever.

Hvem er omfattet av reiseforsikringen?

Personer som er medlem av norsk folketrygd og har fast bostedsadresse i Norge.

Informer de ansatte

Sørg for at du som arbeidsgiver informerer de ansatte om hvilke forsikringer de er omfattet av i sitt arbeidsforhold. Det bør komme tydelig frem om forsikringen gjelder kun tjenestereiser eller om den gjelder fritid og eventuelt dekker familie i tillegg.

Forslag til sjekkliste for turarrangører:

  • Har alle reiseforsikring?
  • Husk å ta med:

    o   Forsikringsbevis for alle reisende

    o   Pass

    o   Europeisk helsetrygdkort

    o   Kontaktinformasjon til pårørende

Ta gjerne kontakt med oss for spørsmål eller rådgivning om din bedrifts forsikringsbehov. Våre rådgivere har lang erfaring og god kunnskap om mange ulike forsikringer.