Koronavirus illustrasjonsbilde
Foto: iStock

Informasjon til organisasjoner og bedriftskunder

Mange organisasjoner, blant annet skoler, kontakter oss med spørsmål om forsikringer i forbindelse med utbruddet av koronaviruset. Her er noen spørsmål og svar som kan være oppklarende.

Publisert: 15.05.2020 - Oppdatert: 24.10.2020

Vi har planlagt et arrangement og lurer på hva som dekkes

Arrangementer som blir avlyst som følge av koronavirus dekkes dessverre ikke av noen forsikring. Kostnader til arrangementet som allerede er betalt eller avtalt er dessverre ikke erstatningsmessig under noen forsikringer.

Kan vi bli ansvarlige hvis noen blir smittet under vårt arrangement?

Dersom arrangementet gjennomføres og det påvises overført smitte under arrangementet, kan vi ikke se at arrangør skal kunne komme i et erstatningsansvar med tanke på smittede deltakere.

Vi har stanset eller redusert driften vår på grunn av koronaviruset. Hva dekker avbruddsforsikring?

For at forsikringen skal kunne erstatte tapt omsetning og inntekt ved driftsavbrudd, må det ha skjedd en erstatningsmessig skade på bedriftens/skolens eiendeler eller næringsbygg.

Avbruddstap erstattes altså der stans eller innskrenkninger i driften skjer på grunn av en erstatningsmessig skade.

Med erstatningsmessig skade mener vi skader som følge av brann, vann, tyveri osv. Oversikten over erstatningsmessige skadehendelser er uttømmende listet opp i de aktuelle vilkårene.

Tiltak som myndighetene har iverksatt, og andre forhold knyttet til koronaviruset, er ikke en erstatningsmessig skade i henhold til vilkårene, og tap som følge av dette vil derfor ikke være omfattet av forsikringen.

Finnes det en forsikring vi kan kjøpe for å få dekket tap hvis vi må stenge hele eller deler av virksomheten som følge av koronaviruset?

Vi har dessverre ikke en forsikring som vil dekke et eventuelt tap dersom bedriften må stenge på grunn av koronavirus (eller annet virus). Som hovedregel forutsetter forsikring mot økonomisk tap at en skade rammer bygning eller ting.

Jeg har reiseforsikring gjennom jobben. Hva dekker reiseforsikringen ved avbestilling, kansellering eller lignende?

Har du reiseforsikring gjennom arbeidsgiver, kan du lese mer om informasjon om reiseforsikring og koronaviruset her 

Er jeg forsikret når jeg jobber hjemmefra?

Yrkesskadeforsikringen gjelder innenfor din vanlige arbeidstid, i det rommet du jobber i hjemme. Ved en eventuell skade på hjemmekontor, vil saken vurderes på samme måte som i alle andre yrkesskadesaker.

Dersom du har personalulykke fritid i tillegg til yrkesskadeforsikring, vil fritidsforsikringen gjelde for den tiden som ikke regnes som arbeidstid.

Vi har permittert eller vurderer å permittere ansatte. Hva gjør vi med personalforsikringene?

Ved permittering vil fortsatt arbeidsforholdet bestå. Dette betyr at de ansatte ved permittering er like godt forsikret som når de står i ordinær arbeidssituasjon. Personalforsikringer skal derfor ikke endres eller sies opp ved permittering.

Yrkesskadeforsikringen gjelder bare når den ansatte er i arbeid, og vil ikke gjelde for permitterte.

Er frivillige dekket av yrkesskadeforsikringen?

Personer som stiller opp og gjør samme arbeid som ansatte, er dekket av yrkesskadeforsikringsloven.  

Mer tilfeldig frivillig bistand, som for eksempel hjelp til å handle matvarer, transport og lignende, er ikke dekket av yrkesskadeforsikringen.

For å unngå tvil hvis et skadetilfelle skulle skje, anbefaler vi bedriften å dokumentere hvilke oppgaver som utføres av andre enn ansatte. Dersom det er mulig, dokumenter gjerne navn og arbeidsperiode for de som deltar.

Vi har avviklet bedriften. Hva skal vi gjøre med forsikringene som vi har?

Dersom bedriften ikke lenger er i drift, og det ikke er behov for forsikringsdekninger, kan forsikringene sies opp. Dersom det ikke er ansatte eller aktiviteter å forsikre vil det ikke være behov for Yrkesskadeforsikring eller andre personalforsikringer.

Husk da at alle som har vært omfattet av personalforsikring skal få informasjon om tilbud på fortsettelsesforsikring. Det må dokumenteres og arkiveres at de ansatte har mottatt slik informasjon (skriftlig). 

Andre spørsmål?

Har du andre spørsmål, ta kontakt med kundeservice