Foto: iStock

Koronavirus - informasjon, spørsmål og svar om reiseforsikring

Her finner du spørsmål og svar om reiseforsikring i forbindelse med korona-pandemien. Situasjonen er i stadig utvikling og denne informasjonen vil bli fortløpende oppdatert ettersom reiseråd fra Utenriksdepartementet endres. 

Publisert: 11.02.2020 - Oppdatert: 09.02.2021

Reiseforsikring

Utenriksdepartementet (UD) fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land i hele verden. Rådet gjelder frem til 15. april 2021, men med noen unntak for land og regioner i Norden og EØS/Schengen-området som oppfyller Folkehelseinstituttets (FHIs) kriterier for tilstrekkelig lav smittespredning. 

Les mer om reiseråd og unntak på UD sine nettsider

FHI fører en oversikt i et kart hvor de markerer hvilke land og regioner som de anser har tilstrekkelig lav smittespredning, og hvilke som ikke har det. Land og regioner med tilstrekkelig lav smittespredning er markert gule (tidligere grønne), alle andre områder er markert røde eller skravert. 

Se kart over hvilke områder Folkehelseinstituttet (FHI) anser som «gule» og "røde"

Hvor og når er reiseforsikringen gyldig?

Til de områdene som er unntatt fra reiserådet og er markert gule i FHI sitt kart vil du kunne reise med gyldig reiseforsikring og vanlige vilkår. Reiseforsikringen kan da også dekke eventuelle utgifter dersom du skulle bli smittet av koronaviruset.

Reisen må gjennomføres i henhold til norske og lokale myndigheters retningslinjer. Vi ber om at du setter deg inn i disse kravene i forkant av reisen. Se informasjon om de ulike landenes krav på UD sine nettsider

Vi minner om at det å reise til utlandet under den pågående koronapandemien er forbundet med risiko. Smittepresset kan endre seg raskt, og land som er “gule” kan bli “røde”.

Vi oppfordrer alle reisende og fastboende i utlandet om å registrere seg på UDs reiseregistrering reiseregistrering.no

Hvor og når er reiseforsikringen ikke gyldig?

Reiseforsikringen vil ikke være gyldig på reiser til områder som UD fraråder å reise til, selv om landet har åpnet for innreise og turisme. Disse områdene vil være markert i rødt (eller skravert) på FHI sitt kart

Hva gjelder hvis et område endres fra gult til rødt?

Gyldig reiseforsikring: Dersom området du skal reise til fortsatt er «gult» ved avreisetidspunktet, er reiseforsikringen gyldig på reisen selv om det endres til «rødt» når du er på stedet. 

Avbestilling: Hvis området du har kjøpt reise til endrer seg fra "gult" til "rødt" på avreisetidspunktet, dekker reiseforsikringen avbestilling av reisen. Reisen må være kjøpt på et tidspunkt hvor det aktuelle området var «grønt» på FHI sitt kart.

For eksempel: 15. juli bestiller du en reise til Spania med avreise 15. august. Dersom Spania er et «rødt» reisemål igjen 15. august vil avbestilling være dekket.

Evakuering: Det må foreligge et evakueringsråd fra UD for at reiseforsikringen skal dekke evakuering fra et område som går fra gult til rødt mens du oppholder deg der. 

Forsikringen dekker ikke fremskyndet hjemreise eller tapte feriedager dersom du velger å avbryte ferien din.

Avbestilling - viktig informasjon

Reiseforsikringen dekker avbestilling av reiser til utlandet så lenge det foreligger et reiseråd på det tidspunktet du skal reise. Dette gjelder reiser som:

 • ble bestilt og betalt før 12. mars 2020* eller etter at UDs reiseråd ble opphevet
 • har avreise til og med 15. april 2021
 • UD fraråder å reise til

Enkelte land er unntatt fra reiserådet. Se mer informasjon på UD sine nettsider

* Har du avbestilt reisen din før 12. mars 2020 er det de reiserådene som var gitt på det aktuelle tidspunktet som gjelder.

Du skal alltid be om refusjon fra reisearrangør, flyselskap, hotell, leiebilfirma eller andre du har forhåndsbetalt til, før du melder saken til oss.  

Kansellert reise
Dersom flyselskap/reisearrangør kansellerer reisen din før du selv avbestiller, har du krav på full refusjon fra dem.
Les mer under punktet «Hva hvis reisen min blir kansellert?»

Er du helsepersonell?
Helsepersonell som ikke får dekket sine utgifter hos forsikringsselskapet kan søke Helfo for refusjon. Se mer informasjon her

Hva gjelder ved avbestilling av innenlandsreiser?

Vi dekker ikke avbestilling av innenlandsreiser 
Her gjelder vanlige vilkår. Det vil si at avbestillingen må skyldes sykdom eller andre forhold som er nevnt i vilkårene, for at forsikringen skal kunne dekke utgiftene.

Avbestillinger av innenlandsreiser grunnet korona eller at reisens hensikt bortfaller (eks. avlyst arrangement), er dessverre ikke dekket av reiseforsikringen. 

 

Regjeringen har innført flere koronatiltak 03.01.21

Selv om regjeringen har kommet med nye, strengere koronatiltak, vil ikke dette gi rett på avbestillingsdekning for innenlandsreiser. Det er kun de offisielle reiserådene fra Utenriksdepartementet som utløser dekning for avbestilling. Dette vil kun omfatte utenlandsreiser, da UD ikke gir reiseråd innenlands.

 

Reiseforsikringen gjelder likevel som vanlig på reiser i Norge.

 

 

Hva dekkes ved avbestilling?

Når du blir kjent med at reisen din ikke kan gjennomføres, må du avbestille reisen. Det innebærer at du må ta kontakt med flyselskap, reisearrangør, eventuelt hotell eller utleier og gi disse beskjed om at du ønsker å avbestille, og be om refusjon.

Når du har mottatt bekreftelse på refusjon fra flyselskap/hotell/reiseoperatør og dermed fått oversikt over hvilke utgifter du sitter igjen med, kan du melde saken din til oss.

Avbestillingskostnadene som refunderes fra flyselskap eller reisearrangør er ikke dekket av reiseforsikringen, uavhengig av hvilken måte refusjonen skjer. Det vil si at dersom du får refusjon i form av verdikupong, tilgodelapp, poeng eller liknende kan du ikke kreve erstatning fra reiseforsikringen. 

Dersom flyselskap/reisearrangør kansellerer reisen din før du selv avbestiller, har du krav på full refusjon fra dem.
Les mer under punktet «Hva hvis reisen min blir kansellert?»

Meld saken din til oss når planlagt avreisedato har passert, og du har dokumentasjon som viser hvilke utgifter du sitter igjen med selv.

Husk at du kan melde skaden din inntil ett år etter at den har oppstått.

Logg inn og meld skade

Ved å logge inn kan du finne forsikringsavtalen din, lese vilkårene, melde skade og se status på innmeldte skadesaker.

Logg inn og meld skade

Slik melder du inn en sak

Du kan melde saken til oss på nett så snart avreisedato er passert, og du har fått tilbakemelding fra fly- eller reiseselskapet om hva de dekker.

 

1

Kontakt reisearrangør

Ta først kontakt med reisearrangør, flyselskap, reisearrangør, leiebilfirma eller lignende for å undersøke hva du eventuelt får refundert av dem.

Dersom reisen ble kansellert har du krav på full refusjon fra reisearrangør/ flyselskapet

Dersom reisen ikke ble kansellert må du innhente dokumentasjon fra den du kjøpte reisen fra. Dette kan være reisearrangøren, flyselskapet og hotellet og lignende dersom du har kjøpt reise og opphold separat. Du må kunne dokumentere hvilke utgifter du sitter igjen med selv.

2

Få dokumentasjon

Skaff skriftlig dokumentasjon på at reisen er kansellert eller at du selv har avbestilt, og dokumentasjon på hva du får refundert fra flyselskap/reisearrangør/hotell etc.

3

Meld skadesak

Privatkunder kan melde skade via nettsiden ved å logge inn med BankID her 
(«Min forsikringsoversikt», finn reiseforsikringen, trykk "meld skade" og finn skjema «Reise-avbestilling)

 

Reiseforsikring gjennom arbeidsgiver/organisasjon: melde skaden din på nett her 
(Bruk elektronisk skjema «Reise- avbestilling/avbrudd)

Burde jeg avbestille min fremtidige reise?

Vi anbefaler å vente og se om reisen din blir kansellert av reisearrangør eller flyselskap. I et slikt tilfelle vil du ha rett på å få pengene tilbake fra dem. 

Blir ikke flyet kansellert, kan du avbestille reisen og søke om erstatning på reiseforsikringen forutsatt at det foreligger et reiseråd på avreisetidspunktet.

Uansett om du velger å avvente eller avbestille nå, må du alltid ha avbestilt reisen hos flyselskap/reisearrangør og avklart hva du får refundert av dem, før du melder saken til oss.

 • Dersom det foreligger et reiseråd på avreisetidspunktet, kan du melde utgiftene på reiseforsikringen.

 • Det er viktig å være klar over at dersom det ikke foreligger et reiseråd på tidspunktet for avreise, har du ikke krav på å få utgiftene refundert og heller ikke erstattet gjennom reiseforsikringen.

Hva hvis reisen min blir kansellert?

 • Ved kansellering av flyavganger er det flyselskapet som skal dekke tapet. Hvordan flyselskapet refunderer flyreisen, om det er med penger, tilgodelapp eller cashpoints, er opp til flyselskapet å avgjøre.

 • Nye flybilletter dekkes ikke av forsikringen. I slike tilfeller er det, per dags dato, flyselskapenes ansvar å ordne ny reise.
   
 • Ved kansellering av pakkereiser er det reisearrangør som skal tilbakebetale reisen.

  Se Forbrukerrådets informasjon om rettigheter ved pakkereiser

 • Forsinkelser som følge av stengte flyplasser på grunn av frykt for spredning av Koronaviruset dekkes ikke. Kontakt flyselskapet du reiser med for eventuell erstatning av merutgifter.

Hva bør jeg tenke på ved bestilling av fremtidige reiser?

Koronaviruset er en pandemi i utvikling over hele verden. 

Det er fortsatt stor sannsynlighet for at fremtidige reiser vil måtte avbestilles, eller at man vil oppleve en situasjon knyttet til koronaviruset som kan medføre tap eller ulemper.

Dersom du likevel velger å bestille en reise nå, eller velger å reise til et område hvor det er påvist smitte, må du være forberedt på at reiseforsikringen ikke vil dekke eventuelle økonomiske tap.

Jeg er nødt til å foreta en reise selv om UD fraråder det. Vil jeg være forsikret på reisen?

UD fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig fra 14. mars 2020 og frem til 15. april 2021, med noen unntak


Definisjonen på hva som er strengt nødvendig foreligger ikke, og vi ber om at du tar kontakt med oss hvis du er nødt til å foreta en reise. Det må foreligge en forhåndsgodkjennelse fra forsikringsselskapet for at reiseforsikringen skal gjelde på den aktuelle reisen.

Evakuering / hjemreise - viktig informasjon

14. mars 2020 rådet Utenriksdepartementet (UD) alle norske borgere som var på reise i utlandet om å reise hjem så snart som mulig. For at reiseforsikringen/utestasjonertforsikringen skal dekke merutgiftene til evakuering, må evakueringen ha blitt gjort så snart som mulig etter at dette rådet ble gitt.

Hvis du ikke har vært i stand til å reise hjem før nå på grunn av akutt sykdom, utreiseforbud eller andre omstendigheter som har vært utenfor din kontroll, kan du ta kontakt med oss på telefon 23 68 39 00 eller e-post: reiseskade@kniftrygghet.no

Hva skal jeg gjøre hvis jeg befinner meg i utlandet og ønsker å reise hjem?

Hvis du allerede var i utlandet da reiserådet ble gitt 14. mars 2020 og ikke har hatt mulighet for å reise hjem tidligere, må du ringe oss for nærmere informasjon.

Hvis du trenger hjelp i utlandet eller ikke får tak i reise- eller flyselskapet ditt, kontakt Utenriksdepartementet (UD) på telefon +47 23 95 00 00 eller pr e-post UDops@mfa.no.

Hva hvis jeg er på reise i et land som var "gult" men plutselig blir endret til "rødt"?

Det må foreligge et evakueringsråd fra UD for at reiseforsikringen skal dekke evakuering fra et område som går fra gulttil rødt mens du oppholder deg der.

Forsikringen dekker ikke fremskyndet hjemreise eller tapte feriedager dersom du velger å avbryte ferien din.

Andre spørsmål

På reise i berørte områder?

 • Følg norske og lokale myndigheters informasjon og anbefalinger.

 • Vi oppfordrer alle reisende og fastboende i utlandet om å registrere seg på UDs reiseregistrering
 • Om du har behov for øyeblikkelig hjelp – ring vår døgnåpne alarmsentral på telefon + 45 38 48 93 65