Foto: iStock

Koronasituasjonen - dette dekker reiseforsikringen

Her finner du spørsmål og svar om reiseforsikring i forbindelse med koronasituasjonen.

Publisert: 11.02.2020 - Oppdatert: 13.09.2021

Viktig informasjon til deg som har planlagt en reise

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land utenfor EU/EØS, Sveits og Storbritannia. Reiserådet gjelder til 1. oktober 2021.

Det vil si at land som er innenfor EU/EØS er unntatt fra reiserådet. Det samme er Sveits og Storbritannia, samt enkelte land som står på EUs liste over trygge tredjeland som FHI anser som trygge.  

UD vil fortsette å fraråde reiser som ikke er strengt nødvendige til alle andre land.

 

Se UDs reiseråd

 

Du kan reise med gyldig reiseforsikring til landene som er unntatt fra UDs reiseråd.

 

Vi anbefaler at du følger reiserådene, vurderer nødvendigheten av reisen og setter deg inn i situasjonen i det landet du skal reise til. Endringer i både smitteutbredelse og lokale restriksjoner kan endre seg raskt og gjør situasjonen uforutsigbar. Vi oppfordrer til at reiser bestilles med mulighet for endring eller avbestilling slik at reiseplaner kan endres uten store kostnader.

 

Vi oppfordrer også alle reisende til å registrere seg på UDs reiseregistrering

Hva dekker reiseforsikringen på utenlandsreiser?

Reiseforsikringen gjelder med vanlige vilkår på reiser til områder og land som er unntatt fra UDs reiseråd.

 

Reiseforsikringen dekker:

 • Behandlingsutgifter ved akutt sykdom på reisen, inkludert koronasykdom
 • Hvis reiseråd gjeninnføres i løpet av reisen, vil forsikringen fremdeles gjelde for resten av reisen.
 • Forsikringen vil gjelde for ren transportreise gjennom et land med reiseråd, for å komme til et land uten reiseråd. Gjennomreisen skal være uten overnatting og gjennomføres i henhold til norske og lokale myndigheters retningslinjer.

 

Reiseforsikringen dekker ikke utgifter som følge av:

 • Innreiserestriksjoner, karanteneplikt eller andre retningslinjer fra utenlandske myndigheter. 
 • Reisekarantene ved hjemkomst til Norge
 • Transportforsinkelser som følge av stengte grenser eller andre tiltak fra utenlandske myndigheter
 • fremskyndet hjemreise, eller tapte feriedager, dersom ferien avbrytes på grunn av endring i smittesituasjonen
 • Evakuering eller tidligere hjemreise, med mindre det utstedes et evakueringsråd fra norsk UD.

 

Det er også begrensninger i avbestillingsdekningen for reiser til utlandet. Se lenger ned.

Reiser i Norge

Reiseforsikringen gjelder som normalt på innenlandsreiser. Les lenger nede om hva som gjelder ved avbestilling av innenlandsreiser.

Spørsmål og svar

Jeg er vaksinert mot korona. Kan jeg reise hvor som helst med gyldig reiseforsikring?

Nei. Om du er vaksinert eller ikke har ingen betydning for reiseforsikringens gyldighet. Les ovenfor om hvilke områder du kan reise til med gyldig reiseforsikring.

Når dekkes avbestilling av reiser til utlandet?

Det er Utenriksdepartementets (UD) reiseråd som ligger til grunn for om forsikringen omfatter avbestilling av reisen.

Avbestilling av utenlandsreiser kan kun dekkes hvis du bestilte reisen på et tidspunkt hvor det ikke forelå et reiseråd fra UD til det aktuelle landet.

 • Hvis reisen ble bestilt når det ikke forelå et reiseråd fra UD, og det kommer nytt reiseråd innen avreisedatoen, som fraråder å reise dit du skal, dekkes avbestilling.

 • Reiseforsikringen omfatter tapte utgifter på grunn av avbestilt reise ved akutt sykdom som er attestert av lege.

 • Reiseforsikringen er i perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2021 utvidet til å omfatte avbestilling av reise ved pålagt smittekarantene. Pålagt smittekarantene må kunne dokumenteres av kommunehelsetjenesten.

 

Avbestilling dekkes ikke når:

 • du bestilte en reise samtidig som reisemålet var omfattet av UDs reiseråd.
 • reiser avbestilles på grunn av frykt for smitte, reisekarantene eller lokale innreiserestriksjoner. Dette gjelder også selv om det kommer nye, lokale restriksjoner etter at du har bestilt reisen.
 • reisens formål bortfaller som for eksempel et avlyst arrangement.

Når dekkes avbestilling av reiser i Norge?

 • Reiseforsikringen omfatter tapte utgifter på grunn av avbestilt reise ved akutt sykdom som er attestert av lege.
 • Reiseforsikringen er i perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2021 utvidet til å omfatte avbestilling av reise ved pålagt smittekarantene. Pålagt smittekarantene må kunne dokumenteres av kommunehelsetjenesten. Les mer om dette lenger ned på siden.

Jeg er i karantene. Hva dekker reiseforsikringen?

Fra og med 1. januar til og med 31. august 2021 har selskapet valgt å utvide dekningen til å omfatte avbestilling av reiser dersom du på avreisedagen er i en myndighetspålagt smittekarantene.

Hvis det gjelder en utenlandsreise er det forutsatt at du bestilte reisen på et tidspunkt hvor det ikke forelå et reiseråd fra UD til det aktuelle landet.

Pålagt smittekarantene må være på grunn av nærkontakt med en bekreftet smittet person og må kunne dokumenteres.

Når dekkes avbestilling?

 • når du eller noen i medforsikret familie, blir pålagt smittekarantene av smittesporingsteam eller offentlige helsemyndigheter
 • når din eneste medreisende blir pålagt smittekarantene av smittesporingsteam eller offentlige helsemyndigheter

Avbestilling dekkes ikke

 • ved frykt for smitte, mistanke om smitte eller selvvalgt karantene
 • ved innreisekarantene etter et utenlandsopphold 
 • om du ikke kan reise på grunn av restriksjoner fra arbeidsgiver

Hvilke kostnader dekkes ved avbestilling?

Når du blir kjent med at reisen din ikke kan gjennomføres, må du avbestille reisen. Det innebærer at du må ta kontakt med flyselskap, reisearrangør, eventuelt hotell eller utleier og gi disse beskjed om at du ønsker å avbestille, og be om refusjon.

Når du har mottatt bekreftelse på refusjon fra flyselskap/hotell/reiseoperatør og dermed fått oversikt over hvilke utgifter du sitter igjen med, kan du melde saken din til oss.

Reisekostnader som er refundert eller kjøpt med bonuspoeng, cashpoints eller voucher er ikke dekket av reiseforsikringen.

Dersom flyselskap/reisearrangør kansellerer reisen din før du selv avbestiller, har du krav på full refusjon fra dem

Slik melder du inn en sak

Du kan melde saken til oss på nett så snart avreisedato er passert, og du har fått tilbakemelding fra fly- eller reiseselskapet om hva de dekker.

 

1

Kontakt reisearrangør

Ta først kontakt med reisearrangør, flyselskap, reisearrangør, leiebilfirma eller lignende for å undersøke hva du eventuelt får refundert av dem.

Dersom reisen ble kansellert har du krav på full refusjon fra reisearrangør/ flyselskapet

Dersom reisen ikke ble kansellert må du innhente dokumentasjon fra den du kjøpte reisen fra. Dette kan være reisearrangøren, flyselskapet og hotellet og lignende dersom du har kjøpt reise og opphold separat. Du må kunne dokumentere hvilke utgifter du sitter igjen med selv.

2

Få dokumentasjon

Skaff skriftlig dokumentasjon på at du selv har avbestilt reisen, og dokumentasjon på hva du får refundert fra flyselskap/reisearrangør/hotell etc.

3

Meld skadesak

Privatkunder kan melde skade via nettsiden ved å logge inn med BankID her 
(«Min forsikringsoversikt», finn reiseforsikringen, trykk "meld skade" og finn skjema «Reise-avbestilling)

 

Reiseforsikring gjennom arbeidsgiver/organisasjon: melde skaden din på nett her 
(Bruk elektronisk skjema «Reise- avbestilling/avbrudd)

Logg inn og meld skade

Ved å logge inn kan du finne forsikringsavtalen din, lese vilkårene, melde skade og se status på innmeldte skadesaker.

Logg inn og meld skade

Flere spørsmål og svar

Hva gjelder hvis et område blir omfattet av reiserådet samtidig som jeg er der?

Gyldig reiseforsikring: Dersom det ikke er reiseråd til landet du skal til når du reiser, er reiseforsikringen gyldig, selv om det blir innført reiseråd til landet mens du er på reisen.

Avbestilling: Hvis området du har kjøpt reise til ikke har reiseråd på bestillingstidspunktet, gjelder avbestillingsforsikringen dersom det innføres reiseråd på avreisetidspunktet.

Evakuering: Det må foreligge et evakueringsråd fra UD for at reiseforsikringen skal dekke evakuering. 

Forsikringen dekker ikke fremskyndet hjemreise eller tapte feriedager dersom du velger å avbryte ferien din.

Hva bør jeg tenke på ved bestilling av fremtidige reiser?

Koronaviruset er en fortsatt en pandemi som er i utvikling over hele verden. Med nye virusmutasjoner og stadige oppblomstringer er det stor sannsynlighet for at fremtidige reiser vil måtte avbestilles, eller at det vil oppstå en situasjon knyttet til koronaviruset som kan medføre tap eller ulemper.

Burde jeg avbestille min fremtidige reise?

Vi anbefaler å vente og se om reisen din blir kansellert av reisearrangør eller flyselskap. I et slikt tilfelle vil du ha rett på å få pengene tilbake fra dem. 

Blir ikke flyet kansellert, kan du avbestille reisen og søke om erstatning på reiseforsikringen forutsatt at det foreligger et reiseråd på avreisetidspunktet.

Uansett om du velger å avvente eller avbestille nå, må du alltid ha avbestilt reisen hos flyselskap/reisearrangør og avklart hva du får refundert av dem, før du melder saken til oss.

Det er viktig å være klar over at dersom det ikke foreligger et reiseråd på tidspunktet for avreise, har du ikke krav på å få utgiftene refundert og heller ikke erstattet gjennom reiseforsikringen.

Hva hvis reisen min blir kansellert?

Reisearrangøren eller flyselskapet er forpliktet til å tilby deg full refusjon hvis de kansellerer reisen. Noen gir også mulighet til å ombooke reisen til et senere tidspunkt.

Du velger selv om vil ha pengene tilbake eller ombooke reisen. Hvis du velger ombooking, bortfaller retten til å få pengene refundert.

Noen tilbyr bonuspoeng, cashpoints eller voucher som refusjon. Du bestemmer selv om du vil takke ja til dette, eller kreve pengene tilbake. Vi anbefaler å kreve pengene tilbake.

 

Se Forbrukerrådets informasjon om rettigheter ved pakkereiser

Reiseselskapet mitt har gått konkurs. Hva gjør jeg?

Reiser som avlyses eller kanselleres som følge av konkurs dekkes ikke av reiseforsikringen. Det samme gjelder bonuspoeng, cashpoints, voucher eller liknende som går tapt på grunn av konkurs.

 

Har du betalt reisen med kredittkort, kan du kontakte kredittkortselskapet for refusjon av innbetalt beløp.

 

For pakkereiser og charterturer kan du kontakte reisegarantifondet, forutsatt at reisearrangør er medlem av dette fondet.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg befinner meg i utlandet og ønsker å reise hjem?

For at reiseforsikringen/utestasjonertforsikringen skal dekke merutgiftene til evakuering, må det foreligge et evakueringsråd fra UD.

Hvis du trenger hjelp i utlandet eller ikke får tak i reise- eller flyselskapet ditt, kontakt Utenriksdepartementet (UD) på telefon +47 23 95 00 00 eller pr e-post UDops@mfa.no.

Jeg bor i utlandet. Hva bør jeg gjøre?

Følg norske og lokale myndigheters informasjon og anbefalinger.

Vi oppfordrer alle reisende og fastboende i utlandet om å registrere seg på UDs reiseregistrering

Om du har behov for øyeblikkelig hjelp – ring vår døgnåpne alarmsentral på telefon + 45 38 48 93 65