10 ting å tenke på i kulda

Sprengkulde fører ofte med seg problemer for både bygninger og biler. Det er få ting som er så kjedelig som det å ikke få start på bilen en kald vintermorgen. Eller se for deg at du endelig kommer frem på hytta en fredag kveld og oppdager at rørene har frosset, et rør har sprukket og det er vann i hele hytta. 

Publisert: 17.01.2019 - Oppdatert: 29.10.2020

10 råd

Det finnes enkle tiltak du kan gjøre for å forebygge skader. Følger du disse 10 rådene kan du unngå utgifter og det kan i tillegg spare deg for tid og krefter. 

Hus og hytte

Ha tilstrekkelig oppvarming for å unngå frost i vann- og avløpsrør

I hus eller hytter som står tomme i lengre perioder, er det lurt å alltid ha litt varme på, ca. 5-10 oC.

Hovedstoppekran stenges og rørledninger avlastes ved at tappekraner åpnes

Når du forlater hytte eller hus for en lengre periode bør du stenge hovedstoppekranen og åpne tappekraner slik at alle rør tømmes for vann. Husk også å stenge og tømme utekranen før vinteren.

Vifteovner og oljeovner brukes kun under tilsyn

Dersom man bruker flyttbare oljeovner eller varmevifter skal disse være under tilsyn. Disse typene varmeovner har forårsaket mange branner. Husk også at elektriske ovner og utstyr ikke må tildekkes.

Bruk tørr ved

Fyrer du i peisen bør du bruke tørr ved (under 20%). Den soter mindre og varmer mer. Ved fyring med fuktig ved er det større risiko for pipebrann.

Har du luft-til-luft varmepumpe? Ikke slå den av i perioder med sprengkulde

Det anbefales at varmepumper settes i auto-modus når det er perioder med sprengkulde.

Tette igjen sprekker

Har du åpninger i bygningen som gjør at kulden slipper inn, kan det være lurt å gjøre en vurdering om disse kan tettes eller lukkes i perioder med sprengkulde. Spesielt ved tekniske rom med vannførende utstyr. 

Bil

Sjekk bilens batteri

Er batteriet 5-7 år eller eldre tåler det nok ikke en kald og lang vinter. Et verksted kan sjekke dette. Selv kan du sjekke om det irrer rundt batteripolene, noe som kan medføre dårlig kontakt. Irring kan vaskes vekk med lunket såpevann. Husk å smøre inn polene med vaselin eller annet syrefritt fett.

Kontroller frostvæsken til bilen din

For høy innblanding av vann kan medføre store reparasjonskostnader. Frostvæsken må tåle kulde på lik linje med spylervæske. Dersom væsken ikke tåler frost, kan det medføre at det fryser når det blir kaldt. Dette kan i beste fall skade radiator og i verste fall skade selve motoren. Kontroller derfor dette hos fagfolk før kulden setter inn.

Smør inn lister rundt dører og bagasjelokk med silikon regelmessig, og særlig etter vask

Da forebygger du skader på lister. Du kan også tape over nøkkelhullet for å unngå vann i låsesylinderen. Husk at låsespray kun benyttes i nødstilfelle da låsespray inneholder sprit og spriten fjerner fettet inne i låsesylinderen.

Sjekk bilens spylervæske

Om vinteren bør man bruke en som tåler ned mot 15 minusgrader. Blir det kaldere enn dette må man bruke konsentrert spylervæske. Kjøp gjerne en flaske med konsentrert spylervæske og ha det liggende i bilen. Denne kan du etterfylle dersom det er flere dager med sprengkulde.

Ved sprengkulde kan spylervæsken bli en slush-lignende masse og fryse i tanken. Skjer dette så kan spylervæsketanken sprekke. Det er også fare for at vinduspylermotoren blir skadet.