Svein Rødskog, administrerende direktør i Knif Trygghet

En viktig tid å stå sammen i

Utviklingen vi har sett i verden de siste ukene stiller helt nye krav til oss. Sjelden har samhold og samhandling mellom oss mennesker vært viktigere.

Publisert: 01.04.2020 - Oppdatert: 02.11.2020

Av Svein Rødskog, administrerende direktør i Knif Trygghet

Vi får nå kontinuerlig informasjon om hvordan spredningen av Covid-19-viruset utvikler seg rundt på jorden. I denne situasjonen er det mange som opplever usikkerhet både for sine nærmeste, for venner og for andre som arbeider i organisasjoner en er engasjert i.

Vi i Knif Trygget har nå vårt hovedfokus på å bidra med det vi kan for å avhjelpe situasjonen.

Personer som er på reise eller er utestasjonert

Helt siden myndighetene i Norge anbefalte oss å arbeide via hjemmekontor har våre ansatte fulgt opp våre kunder og forbindelser via sine hjem. De fleste henvendelsene inn til oss nå gjelder reise eller en planlagt reise. Mange av våre organisasjonskunder har også hatt behov for å få bistand når det gjelder sine utestasjonerte.

For å møte den store etterspørselen etter informasjon rundt reiseforsikring har vi omprioritert våre ressurser, slik at flere enn vanlig har vært tilgjengelig for kundehenvendelser. Vi har også arbeidet med å oppdatere løpende informasjon på våre hjemmesider kniftrygghet.no. Dersom noen av våre kunder har opplevd noe lengre svartid i denne perioden, så ber vi om forståelse for at disse dagene er annerledes.

Har du behov for å melde inn en sak på reiseforsikringen vil jeg oppfordre deg til å bruke nettsiden vår. Her kan du følge din egen sak og følge utviklingen på saksbehandlingen.

Sammen vil vi klare dette

Mange av oss er berørt. Flere av våre kunder har måttet permittere eller har blitt permittert. Andre er en del av vår nasjonale beredskap som hver dag må arbeide ekstra for å holde hjulene i gang. Mange av menighetene og forsamlingene har nå fysisk stengt sine lokaler og gjennomfører møter via digitale plattformer. Skolene har sendt elevene hjem og leirstedene står tomme. Organisasjonene avlyser eller vurderer å avlyse sine sommerstevner. Det er viktig å være med å bidra slik at alle disse gode virksomhetene fremdeles er der når Covid-19 pandemien er over.

Sammen står vi i dette og jeg vil oppmuntre til at vi bidrar der det er behov, både med tid og ressurser. Og sammen skal vi klare å komme gjennom det som ligger foran oss.

Svein Rødskog

Svein Rødskog

Administrerende direktør / CEO
90 59 70 07Epost ikon