Sjekkliste når hytta forlates

Når du forlater hytta er det en del ting som må huskes på.

Publisert: 04.10.2016 - Oppdatert: 02.11.2020

Innendørs

 • Steng av hovedvannkranen. Da begrenses skadene om rør eller annet skulle fryse i stykker og forårsake lekkasje
 • Åpne alle vannkraner etter at hovedvannkranen er stengt, selv om du har varme på
 • Rens sluk og vannlåser. Beskytt vannlåser i vasker, sluk og toaletter med frostvæske om vinteren
 • Dersom hytta er isolert, ha en lunk innendørs for å unngå frost i vann- og avløpsrør
 • Dersom hytta er uisolert, anbefaler vi at varme og elektrisitet stenges av helt om vinteren
 • Oppbevar madrasser, puter og dyner på steder hvor mus og rotter vanskelig kommer til
 • Dra ut alle ledninger fra vegguttakene.

 

Utendørs

 • Plasser avledningsrenner ut fra nedløpsrennene for å lede regnvann bort fra hytta
 • Kontroller at alle dører og vinduer er lukket og låst
 • Steng eventuelle kjellerluker, og pass på at det ikke finnes andre åpninger som skadedyr kan ta seg inn gjennom. Husk at en mus kan trenge seg inn gjennom et hull på 6-8 millimeter
 • Be gjerne en hyttenabo eller en lokalboende å se til hytta nå og da, dersom du selv ikke har mulighet. Dette er særlig viktig ved stort snøfall, kraftig regn og ved uvanlig kaldt vær. Glem ikke å gi den som skal passe på telefonnummeret ditt

 

Beskyttelse mot innbrudd

 • Tøm hytta for verdisaker
 • En båt som står oppstilt på tomta er lett å stjele. Pass på at den er forsvarlig låst. Står båten på båthenger, kan det å fjerne hjulene bidra til å gjøre båten mindre attraktiv
 • Lås inn båtmotor, elektronisk utrustning og annet løst inventar i båten
 • Gå en siste runde og se at du ikke har etterlatt noe som kan friste tyver
 • Lukk for vinduene med gardiner. Dette gjør innsyn vanskeligere.

 

Vi har laget dette som en liste som kan printes ut og henges opp. På den måten blir det enkelt for alle som bruker hytta å få med seg alt som skal sjekkes.

Last ned her