Foto: iStock

Slik forebygger du brannskader hjemme

Visste du at over 40% av branner i Norge har elektrisk årsak, og at dette ofte er på grunn av uvitenhet og glemsomhet? Her er noen råd og tips for å unngå brann hjemme.

Publisert: 04.10.2016 - Oppdatert: 29.10.2020

Bruk sansene dine; Se – Lukt – Kjenn – Hør

  • Hvis stikkontakter, skjøteledninger, sikringer etc. kjennes varme ut, så er det et faresignal.
  • Dersom du har skrusikringer: skru til sikringene i sikringsskapet ditt jevnlig.
  • Har du opplevd lynnedslag i boligen eller i nærheten av boligen og du opplever uregelmessigheter eller får støt på kjøkken, bad eller andre steder utvendig – ta kontakt med stedlig elektriker for å få sjekket om det er noe galt med det elektriske.

Tørrkoking

Tørrkoking er den hyppigste årsaken til brann i norske hjem. Husk å aldri gå fra komfyren og husk å slå av komfyren etter bruk. Vi anbefaler montering av komfyrvakt. Komfyrvakten slår av strømmen til komfyren etter en viss tid. Kontakt stedlig elektriker for råd om montering av komfyrvakt.

Elektriske ovner, flyttbare oljeovner og varmevifter

Flyttbare oljeovner anbefales ikke. Man anbefaler utelukkende fastinstallerte oppvarmingskilder. Flyttbare oljeovner og varmevifter skal være under tilsyn og bør ikke brukes på barnerom. Husk at elektriske ovner og utstyr ikke må tildekkes. Gjør det til en vane å sjekke dette med jevne mellomrom.

Vaskemaskiner og tørketromler

Rengjør lofilteret til tørketrommelen etter bruk. Dette er viktig. Slå alltid av tørketrommel, vaskemaskin og oppvaskmaskin når du forlater boligen. Disse maskinene skal kun brukes når det er folk hjemme.

Annet elektronisk utstyr

TV anbefales skrudd av med AV/PÅ knappen på TV apparatet om natten og når du forlater boligen. Det er ikke godt nok å kun bruke fjernkontrollen. Pass også på at TV og de tilhørende apparatene har god lufting.

Skjøteledninger er svake ledd. Det anbefales at man monterer tilstrekkelig med stikkontakter fremfor utvidet bruk av skjøteledninger. Skjøteledninger er provisoriske løsninger som kan redusere sikkerheten i boligen. 

På utvendige stikkontakter kreves jording med jordfeilbryter. Mange apparater i hjemmet er utstyrt med termostat, for eksempel kaffetrakter. Dersom noe slikt utstyr svikter, kan temperaturen øke kraftig på kort tid og forårsake brann. Vi anbefaler at du alltid tar ut stikkontakten når utstyret ikke er i bruk. Vær ekstra obs når det er tordenvær, da tordenvær kan føre til overspenning og skade apparatet.

Ladere og oppladbart utstyr

Ladere og oppladbart utstyr kan medføre brannfare. Eksempelvis har enkelte oppladbare leker en begrenset ladetid. Ladetid utover angitt tid kan medføre overoppheting og branntilløp. Det er derfor svært viktig at du leser bruksanvisninger for å unngå feilbruk. Ta alltid ladere ut av stikkontakten etter bruk.

Her er en enkel sjekkliste som kan printes ut.

Last ned her