Spørsmål og svar om helseerklæringer

Publisert: 25.01.2016 - Oppdatert: 29.09.2020

Hvor får jeg tak i helseerklæringsskjema?

En e-post med link til et digitalt skjema blir sendt til deg når du har akseptert tilbudet fra oss. Ta kontakt for tilbud.

Hvem skal fylle ut helseerklæring?

Helseerklæringsskjema skal fylles ut av alle som skal tegne følgende forsikringer hos Knif Trygghet: Kritisk sykdom, Barne- og ungdomsforsikring, Livsforsikring og Uføreforsikring.

Hvorfor skal jeg fylle ut helseerklæring?

Du må fylle ut et helseerklæringsskjema for at en helsevurderer hos oss (eller vår samarbeidspartner på vurdering av helse) skal kunne vurdere og godkjenne om du kan tegne forsikring hos oss.

 

Våre samarbeidspartnere på helsevurdering er Sweden Re og Crawford&Company

Kan jeg risikere å ikke få forsikring hvis jeg har en sykdom?

Det er sjelden det forekommer totalt avslag på forsikringen. Det kan imidlertid skje at du får en reservasjon på en eller flere sykdommer. Det betyr at forsikringen gjelder, men med unntak knyttet til den aktuelle sykdommen. 

Kan jeg risikere å ikke få forsikring hvis jeg har hatt en sykdom tidligere?

Det kan skje at du får reservasjon på sykdommen (se over). Avslag kan i enkelte tilfeller forekomme. Sykdom som du ikke har økt risiko for å få igjen, og når det heller ikke er risiko for å få følgesykdommer av denne, vil ikke ha noen betydning.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg ikke vet svaret på spørsmålene?

Dersom du ikke vet svaret, må du kontakte fastlegen din for å få den informasjonen du trenger.

Kommer dere til å kontakte min lege?

Når du skriver under på helseerklæringen, gir du Knif Trygghet lov til å hente inn opplysninger hos din lege, behandlere eller institusjoner som NAV. Vi kommer bare til å ta kontakt dersom det er noe vi er usikre på, og det er kun informasjon som er relevant for vår vurdering som innhentes.

Hvor lang tid tilbake må jeg kunne oppgi helseopplysninger?

Du må kunne oppgi helseopplysninger 10 år tilbake i tid.

Kan jeg søke om uføreforsikring om jeg har en plage/sykdom som er under utredning/behandling?

Nei. Du kan imidlertid søke når du er ferdig utredet/behandlet.

Kan jeg søke om uføreforsikring når jeg har en sykdom?

Ja. Du vil eventuelt få reservasjon for en forsikringsutbetaling for denne sykdommen og følger av den. Hvis sykdommen medfører en større forsikringsrisiko, kan du få et såkalt risikotillegg i prisen på forsikringen.

Kan jeg søke om uføreforsikring når jeg er helt eller delvis sykmeldt?

For å søke om Uføreforsikring må man være 100 % arbeidsdyktig i det man søker.

Hva betyr det at Kritisk sykdom har en karenstid?

I forsikring betyr karenstid den tid som etter avtalen skal gå før selskapet er pliktig til å foreta utbetaling av forsikringssummen. Karenstiden på Kritisk sykdom er 90 dager fra vi har mottatt fullstendig søknad på forsikringen.