Foto: iStock

Tips til deg som er eller skal på reise

Med Knif Trygghets helårs reiseforsikring er du forsikret på reiser i hele verden, også på korte dagsturer hjemme i Norge.

Publisert: 17.04.2016 - Oppdatert: 29.10.2020

Gode tips og råd til deg som skal ut og reise

Maks. 60 dager

Skal du på en reise som varer mer enn 60 dager må du kjøpe en utvidelse på forhånd.

Barn

Reiseforsikring for familie gjelder for barn frem til første hovedforfall etter at de har fylt 20 år.

Reisegods

Reisegods

Pass godt på eiendelene dine. Forsikringen dekker ikke gjenglemte eller mistede gjenstander, heller ikke dersom du mister mobiltelefonen i vannet eller på bakken.
Oppbevar verdisaker, kredittkort og kontanter på forskjellige steder i stedet for å ha alt i samme veske, og vurder gjerne om du kan la noen av de mest verdifulle tingene dine bli igjen hjemme.

Tyveri dekkes av forsikringen, men må meldes til politiet. 

 

Forsinket reisegods

Ved forsinket bagasje erstatter forsikringen nødvendig innkjøp av klær og toalettartikler, maks. 3 000 kr. pr. person.* Ta vare på alle kvitteringer og sørg for å få en PIR-rapport (bekreftelse fra flyselskapet). 

Sykdom

Ved sykdom eller ulykke

Hvis du får behov for innleggelse på sykehus eller flere legebesøk er det viktig at du kontakter vår alarmsentral SOS International på telefon +45 38 48 93 65. Ta vare på kvitteringer fra legebesøk og liknende.

Husk å ha med reiseforsikringskortet fra Knif Trygghet.

Hvis du reiser innenfor Europa bør du i tillegg ha med Europeisk Helsetrygdkort som bestilles på helsenorge.no

Forsinkelse

Forsinket transport

Når det transportmiddel du skal reise med ikke går til avtalt tidspunkt, erstatter selskapet nødvendige og dokumenterte merutgifter til overnatting med inntil kr. 1 500 pr. sikret og inntil kr. 4 000 pr. familie når flere enn 2 reiser sammen. Det er en forutsetning at reisen er forhåndsbetalt.

Forsinkelsen må skyldes værforhold eller tekniske feil.

Forsinkelsen og årsaken må bekreftes skriftlig av reisearrangør eller trafikkselskap.

Evakuering

Evakuering

Forsikringen gjelder ikke i områder som Utenriksdepartementet fraråder å reise til. Du kan sjekke UDs reiseråd på regjeringen.no.

Hvis det plutselig skulle oppstå krig, uro, epidemi, terror eller naturkatastrofe der du befinner deg kan forsikringen dekke evakuering til nærmeste sikre sted, eventuelt til hjemsted i Norge. *

Følg alltid med i media og lytt til lokale myndigheters råd.

Egenandel

Egenandel

Det trekkes normalt ikke egenandel på reiseforsikring.

Reiseregistrering

Vi anbefaler alle - uavhengig av reisemål, lengde eller formål med reisen - å registrere reisen sin på Utenriksdepartementets nettside reiseregistrering.no

Ved å registrere reisen sin vil man bli orientert av Norsk Utenrikstjeneste dersom noe alvorlig skulle skje der man befinner seg.

Nødnummer-app

Sjømannskirken har en app som heter "Nødnummer".

Her kan du selv legge inn informasjon om forsikringsavtalen din og telefonnummer til alarmsentralen, slik at du har nyttige opplysninger lett tilgjengelig på mobiltelefonen. Den gir deg også alle lokale nødnummer i det landet du befinner deg og har flere andre nyttige funksjoner. Les mer på sjømannskirken.no/nødnummer

* For fullstendig oversikt over dekningsomfant og begrensninger, se forsikringsvilkårene (PDF)