Sprukket vannrør
Foto: iStock

Slik forebygger du vannskader

Mange av vannskadene som oppstår hjemme kunne ha vært unngått ved enkle tiltak. Her gir vi deg noen tips til hvordan du kan ta vare på boligen din, enten du eier den selv eller leier av andre. 

Publisert: 05.10.2020 - Oppdatert: 09.10.2020

Inne

 • Ha tilstrekkelig oppvarming i bygningen for å unngå frost i vann- og avløpsrør (gjelder spesielt hus eller hytter som står tomme i perioder).

 • Alle sluk/vannlåser må renses jevnlig. Hår og såperester hindrer vannet i å renne fritt og fører til mange vannskader.  
 • Bruk vaskemaskin og oppvaskmaskin kun når du er hjemme og når du er våken. Steng vanntilførselen til maskinene når du reiser på ferie.
 • For utstyr som krever tilkobling av vann, for eksempel kaffemaskiner eller "side-by-side" kjøleskap, anbefales det å ha en automatisk vannstoppventil montert.
 • Hold skapene under kjøkkenvasken ryddige. Her ligger det flere rør som ikke tåler å bli dultet borti til stadighet.
 • Avløpsrørene under vasken er laget av plast og vil derfor utvide og trekke seg sammen ved vekselvis bruk av kaldt og varmt vann. Undersøk med jevne mellomrom. 
 • Rens silen i armaturtuten når du merker at trykket blir dårlig. Vannlåsen til kjøkkenvasken bør også renses hvis vannet renner tregt unna i kummen.
 • Dersom det er installert rør- i rør-system i boligen din, skal du også ha et fordelerskap hvor rørene til alle boligens tappesteder er samlet. Inspiser skapet med jevne mellomrom - eventuelle usynlige lekkasjer vil føre vannet hit. Dersom du oppdager vann i skapet, kontakt rørlegger som kan lokalisere skaden.
 • Vannslanger til maskiner bør byttes ut hvert 10. år. Det beste er å benytte en dobbel sikkerhetsslange med avstengning.

Ute

 • Når vinteren nærmer seg – ta gjerne av hagekrana (Gardena-overgang el. l.) fra utvendig vannkran så ikke vannrester blir liggende og kan fryse.
 • Rens takrenner for løv og kvister.
 • Overvann fra yttertak anbefales ledet vekk fra eiendommen. Da unngår du vann inntil grunnmur og risiko for vanninntrenging.
 • Inspiser eventuelle utvendige kummer.