Foto: iStock

Hva skjer når skaden har skjedd?

Spørsmål og svar i forbindelse med utbedring av en skade.

Publisert: 05.10.2020 - Oppdatert: 15.05.2023

Blir skaden besiktiget?

Når du melder skaden inn til oss vil en av våre skadebehandlere vurdere om skaden er dekket og om det er behov for å få noen til å se på skaden.

I noen tilfeller hvor skaden virker å være stor eller uoversiktlig, vil vi normalt sende ut sertifisert takstmann for vurdering.

I mange tilfeller vil vi la et saneringsselskap eller håndverker utføre reparasjonen.

Knif Trygghet har landsdekkende avtaler med firmaer som utfører reparasjon. Dette sikrer både oss og deg som kunde en rask og profesjonell utførelse etter skade.

Må jeg bære kostnadene for reparasjon av skaden?

Nei, ved en erstatnigsmessig skade vil Knif Trygghet bære kostnadene og utbetale direkte til saneringsselskapet og håndverkere.

Ditt utlegg vil være enten avtalt egenandel eller aldersfradraget.

Kan jeg utføre hele eller deler av reparasjonen selv?

Ja. Dersom du selv ønsker å stå for reparasjonen vil det normalt bli utbetalt en kontanterstatning iht. vilkårene. Du vil kunne velge selv om du vil utføre reparasjonen selv eller bruke håndverkere du selv er kjent med, men Knif Trygghet vil ikke kunne betale ut mer enn hva våre samarbeidspartnere ville tatt for reparasjon av skaden.

Det anbefales at arbeider som medfører inngrip i røropplegg, elektriske anlegg og bærende konstruksjoner blir utført av autoriserte entreprenører.

Kan jeg gjøre forbedringer etter en skade?

Ja, selvfølgelig. Endringer eller forbedringer utover det som ble skadet må da dekkes av deg. Dette kan for eksempel være at du ønsker parkett istedenfor laminat tilbake. Eventuelle ekstrakostnader må da avtales direkte med håndverker.

Logg inn og meld skade

Ved å logge inn kan du finne forsikringsavtalen din, lese vilkårene, melde skade og se status på innmeldte skadesaker.

Logg inn og meld skade