Alle våre organisasjonsforsikringer

Båt

Vår båtforsikring gjelder blant annet motorbåt, seilbåt og robåt. Velg mellom ansvar og brann/tyveri eller kasko.

Hva dekker forsikringen?

Ansvar og brann/tyveri

Ansvar og kasko

Ansvar

Forsikringen dekker rettslig erstatningsansvar som sikrede i egenskap av eier eller rettmessig bruker/fører av den forsikrede båten kan pådra seg for skade voldt på annen person eller ting.

Erstatningen er begrenset til 10 000 000 kroner per skadetilfelle.

Rettshjelp

Forsikringen dekker rettshjelp (utgifter til advokat o.l.) når sikrede er part i tvist som eier eller rettmessig bruker av den forsikrede båten.

Erstatningen er begrenset til 100 000 kroner per skadetilfelle.

Fører- og passasjerulykke

Dekker personskade på fører og passasjer. Forsikringen gjelder ikke når båten er utleid.

Brann og tyveri

Dekker skade som følge av brann og tyveri, samt forsøk på tyveri.

Annen båtskade

Dekker skade som følge av at båten har vært utsatt for sammenstøt, kantring, synking, brudd på mast eller bom.

Forsikringen dekker også annen tilfeldig skade på båten både på vannet og under transport.

Transport av skadet båt

Dekker rimelige omkostninger til transport/midlertidig reparasjon av skadet båt/tilbehør som er nødvendig for flytting fra sted der skaden skjedde, til nærmeste verksted som kan utføre reparasjonen.

Båtredning

Dekker rimelige utgifter til slep frem til nærmeste trygge fortøyningssted etter plutselig og uforutsett uhell som fører til at båten ikke kan seiles eller kjøres videre.

Fjerning av vrak

Dekker fjerning av vrak med inntil 10% av båtens forsikringssum når dette er pålagt av offentlig myndighet.

Fullstendige forsikringsvilkår

Båt (PDF)

Generelle vilkår (PDF)

IPID (PDF)

Kundeservice

Kundeservice

Vi hjelper deg gjerne med det du lurer på!

Kontakt oss