Forsikring av hund og katt

Publisert: 07.03.2017 - Oppdatert: 02.02.2022

Må hund eller katt være id-merket for å få forsikring?

Ja, hunden eller katten må være id-merket for å ha gyldig forsiking. Id-merking gjøres hos veterinær.

Må jeg betale utgiftene for veterinær først?

Ja, alle dokumenterte utgifter sendes inn til oss med skademelding i henhold til forsikringsavtalen. Du kan melde skaden på nett.

Forsikringen dekker nødvendige utgifter til veterinærmedisinsk undersøkelse og behandling av sykdom eller ulykkesskade.

Se forsikringsbeviset og vilkår for ytterligere beskrivelse av dekningen.

Gjelder forsikringen i utlandet?

Forsikringen gjelder i Europa.

Hvor stor er egenandelen?

Ved veterinærutgifter trekkes en egenandel på hvert forsikringstilfelle på 1 000 kroner.

Kundeservice

Kundeservice

Vi hjelper deg gjerne med det du lurer på!

Kontakt oss