Fortsettelsesforsikring

Tilbud om videreføring av kollektive forsikringer på gruppeliv og uførekapital, uten helseerklæring.

Fortsettelsesforsikring uten helseprøving for gruppeliv og uførekapital
Side 1
Side 2

Please wait

Side 1
Fødselsnummer
*
Fødselsnummer tekst
 
Ditt kundeforhold ble funnet
Ditt kundeforhold ble ikke funnet
ResultatPDF

Choose file

 
 
Hva dekker forsikringen?
Gruppeliv

Gruppeliv er en dødsfallserstatning som blir utbetalt som et engangsbeløp til de etterlatte, når den forsikrede dør som følge av sykdom eller ulykke.


Uførekapital

Uførekapital-forsikringen gir en engangsutbetaling til den forsikrede ved varig ervervsuførhet på minst 50 %, som følge av sykdom eller ulykke inntruffet i forsikringstiden.

Sykdom og ulykke som ikke vil gi rett til utbetaling under andre forsikringsdekninger, kan gi rett til utbetaling under uførekapital. For eksempel kan slitasje-/belastningsskade (skade/sykdom som oppstår over tid) omfattes under uførekapital.

Ønsker du tilbud på fortsettelsesforsikring?

For å motta tilbud på fortsettelsesforsikring gjør følgende:

  • Skriv inn fødselsnummer over og trykk "Gå videre"
  • På neste side fyller du ut informasjonen vi trenger om deg som forsikringstaker
  • Last opp utfylt skjema fra arbeidsgiver

Alt dette må gjøres innen 6 måneder etter at forsikringsdekningen opphørte (dvs 8 måneder etter at du sluttet i jobben).