Klagemuligheter

Vi ønsker at du skal være en fornøyd kunde. Ingen er perfekte og selvsagt kan vi også gjøre feil.

Publisert: 24.08.2020 - Oppdatert: 10.11.2020

Dersom du mener at Knif Trygghet Forsikring AS har gjort feil i saker som gjelder forsikringsavtalen din eller i et erstatningsoppgjør, ønsker vi at du tar dette opp med oss. 

 

Kontakt oss her

 

Dersom vi ikke kommer til enighet kan du bringe saken inn til Finansklagenemnda, jfr. Forsikringsavtaleloven § 20-1. 

Du kan lese mer om klagemuligheten på Finansklagenemndas nettsider