Alle våre organisasjonsforsikringer

Kollektiv ulykke

Kollektiv ulykkesforsikring er en ulykkesforsikring som kan tegnes for bestemte grupper, for eksempel skoleelever, barnehagebarn eller ulønnet personell.

Hva dekker forsikringen?

Forsikringen dekker ulykkesskader forårsaket av en plutselig og uforutsett, ytre fysisk hendelse. Avtalt erstatning utbetales ved varig medisinsk invaliditet og dødsfall.

Forsikringen gjelder i hele verden, men ikke ved sammenhengende opphold utenfor Norden i mer enn 12 måneder.

Når kan det gis erstatning?

  • ved varig medisinsk invaliditet
  • ved behandlingsutgifter som følge av ulykkesskaden (dekkes i inntil tre år)
  • ved død som følge av ulykkesskaden, dersom dette fremgår av forsikringsbeviset

Hvilke tilleggsdekninger kan velges?

Det kan velges tilleggsdekning for enkelte risikofylte sports- og fritidsaktiviteter. 

Fullstendige forsikringsvilkår

Ulykke (PDF)

Generelle vilkår (PDF)

IPID (PDF)