Finansiell informasjon

Her kan du laste ned års- og kvartalsrapporter og andre finansielle rapporter. 

Publisert: 24.08.2020 - Oppdatert: 11.06.2024