Meld skade : Reise - forsinkelse
Om forsikringstaker
Forsikringsforhold
Opplysninger om forsinkelsen
Opplysninger om reisegods
38%

Please wait

Om forsikringstaker
Trenger du assistanse? Da kan du ta kontakt med oss i våre åpningstider 08-16 på tlf. :  00 47 23 68 39 00 eller pr. e-post til [email protected]. For assistanse utenfor våre åpningstider ta kontakt med vår døgnåpne alarmsentral SOS International på tlf.: 00 45 38 48 93 65 eller e-post: [email protected]
Kundenummer
 
PolicyID
 
PolicyProductID
 
PolicyCoverID
 
Skadenummer
 
Jeg/vi er forsikret gjennom
*
Fødselsnummer
*
Avtalenummer/Policy nr
*
Kontonummer for erstatning
*
Navn
*
Adresse
*
Postnummer
*
Poststed
 
Telefon
*
Kan vi kommunisere via e-post i denne saken?
*
E-post
*
Har du/dere tidligere hatt reiseskader?
*
Hvis ja, hvor mange - og hva slags skader?
*
Hvilke forsikringsselskap erstattet skadene?
*
Generert skadeoppgave(skjult)
 

Choose file

Skadeoppgave filnavn(skjult)
 
Kontonummer endret tekst(skjult)
 
Kontonummer opprinnelig(skjult)