Meld skade : Reise - reisegods
Om forsikringstaker
Forsikringsforhold
Opplysninger om skaden/tapet
Ved tyveri fra bil
Skadeoppgave
33%

Please wait

Om forsikringstaker

Trenger du assistanse? Da kan du ta kontakt med oss i våre åpningstider 08-16 på tlf. :  00 47 23 68 39 00 eller pr. e-post til [email protected]. For assistanse utenfor våre åpningstider ta kontakt med vår døgnåpne alarmsentral SOS International på tlf.: 00 45 38 48 93 65 eller e-post: [email protected]

Kundenummer
 
Jeg/vi er forsikret gjennom
*

Ved tyveri fra bosted for utestasjonerte er det egenandel i henhold til gjeldende vilkår

Fødselsnummer
*
Avtalenummer/Policy nr
*
Kontonummer for erstatning
*
Navn
*
Adresse
*
Postnummer
*
Poststed
 
Telefon
*
Kan vi kommunisere via e-post i denne saken?
*
E-post
*
Har du/dere tidligere hatt reiseskader?
*
Hvis ja, hvor mange - og hva slags skader?
*
Hvilke forsikringsselskap erstattet skadene?
*
PolicyCoverID
 
PolicyID
 
PolicyProductID
 
Skadeoppgave filnavn(skjult)
 
Generert skadeoppgave(skjult)
 

Choose file

Skadenummer
 
Kontonummer endret tekst(skjult)
 
Kontonummer opprinnelig(skjult)