Tilhenger

Har dere en tilhenger kan dere kjøpe en kaskoforsikring som dekker skader på tilhengeren. Bilen som trekker tilhengeren må ha ansvarsforsikring.  

Hva dekker forsikringen?
Brann

Dekker skade som følge av brann, lynnedslag og eksplosjon.

Tyveri

Dekker tyveri eller forsøk på tyveri.

Kasko

Dekker skade ved sammenstøt, utforkjøring, velting, skadeverk eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning.

 

Redning og veihjelp

Dekker utgifter til berging til nærmeste verksted.