Alle våre organisasjonsforsikringer

Tilhenger

Virksomhetens tilhengere kan forsikres med kaskoforsikring. 

Hva dekker forsikringen?

Kasko

Dekker skade ved sammenstøt, utforkjøring, velting, skadeverk eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning.

Brann

Dekker skade som følge av brann, lynnedslag og eksplosjon.

Tyveri

Dekker tyveri eller forsøk på tyveri.

Redning og veihjelp

Dekker utgifter til berging til nærmeste verksted.

Viktig å vite

Bilen som trekker tilhengeren må ha ansvarsforsikring, men bilens forsikring vil ikke dekke skader på tlihengeren. For å få dekket skader på tilhenger må tilhengeren ha en kaskoforsikring.

Fullstendige forsikringsvilkår

Kundeservice

Kundeservice

Vi hjelper deg gjerne med det du lurer på!

Kontakt oss