Alle våre organisasjonsforsikringer

Tilhenger

Virksomhetens tilhengere kan forsikres med kaskoforsikring. 

Hva dekker forsikringen?

Kasko

Dekker skade ved sammenstøt, utforkjøring, velting, skadeverk eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning.

Brann

Dekker skade som følge av brann, lynnedslag og eksplosjon.

Tyveri

Dekker tyveri eller forsøk på tyveri.

Redning og veihjelp

Dekker utgifter til berging til nærmeste verksted.

Rettshjelp

Forsikringen dekker rettshjelp (utgifter til advokat o.l.) når sikrede er part i tvist som eier eller bruker av tilhengeren.

Erstatningen er begrenset til 100 000 kroner.

Tilleggsforsikringer

Forsikringen kan utvides med:

  • Avbruddsforsikring – dekker inntektstap dersom kjøretøyet er ute av drift som følge av en erstatningsmessig skade
  • Yrkesløsøre og varer i tilhengeren
  • Godsansvar/Flyttegodsansvar – dersom det fraktes andres gods mot betaling
  • Begrenset identifikasjon – dersom det er ansatte sjåfører

Viktig å vite

Bilen som trekker tilhengeren må ha ansvarsforsikring, men bilens forsikring vil ikke dekke skader på tlihengeren. For å få dekket skader på tilhenger må tilhengeren ha en kaskoforsikring.

Fullstendige forsikringsvilkår

Kundeservice

Kundeservice

Vi hjelper deg gjerne med det du lurer på!

Kontakt oss