Bil
Foto: iStock

Trafikkforsikringsavgift til staten

Årsavgiften for bil skal i 2018 erstattes av en trafikkforsikringsavgift til staten. Forsikringsselskapene har fått i oppgave å kreve inn denne avgiften sammen med den obligatoriske ansvarsforsikringen på kjøretøy under 7500 kg. Her er noen spørsmål og svar om trafikkforsikringsavgiften.

Publisert: 06.12.2017 - Oppdatert: 24.10.2020

Hva er trafikkforsikringsavgift?

Trafikkforsikringsavgift er en avgift til staten som erstatter årsavgiften. Forsikringsselskapene er pålagt å kreve inn trafikkforsikringsavgiften på vegne av staten på ansvarsforsikrede kjøretøy. Trafikkforsikringsavgift kreves inn sammen med den obligatoriske ansvarsforsikringen på kjøretøy under 7500 kg.

Når skal jeg betale trafikkforsikringsavgift?

Trafikkforsikringsavgift skal betales samtidig som du betaler inn din forsikringspremie. Betaler du forsikringen hver måned, skal du også gjøre det samme med trafikkforsikringsavgiften.

Når starter innkrevingen av trafikkforsikringsavgift?

For 2017 skal du betale årsavgift på vanlig måte til staten. Samtidig vil enkelte forsikringsselskap starte innkreving av trafikkforsikringsavgift for 2018 i forbindelse med innkreving av forsikringspremien for forsikringsåret ditt som går fra 2017 og inn i 2018. Dersom du betaler forsikringspremien en gang i året, vil du betale inn trafikkforsikringsavgift for deler av 2018 ved hovedforfall i 2017. Dersom du betaler inn forsikringspremien hver måned, vil trafikkforsikringsavgiften bli fordelt utover på de månedlige terminene.

Hvor mye utgjør trafikkforsikringsavgiften?

På samme måte som årsavgiften, fastsettes størrelsen på trafikkforsikringsavgiften av Stortinget for hvert år. For 2016 er for eksempel årsavgiften 3135 kr for bensinbiler og 445 kr for el-biler.

Hva skjer om jeg eier flere kjøretøy?

Trafikkforsikringsavgiften skal betales sammen med forsikringspremien. Har du en felles faktura for alle kjøretøy, betales trafikkforsikringsavgiften samtidig for disse kjøretøyene.

Hva skjer om jeg har solgt kjøretøyet mitt?

Dersom kjøretøyet er solgt, trenger du ikke lenger forsikring på kjøretøyet. Du må derfor sikre at forsikringen er sagt opp etter den dagen du solgte. Siden du ikke lenger har forsikring, skal du heller ikke betale trafikkforsikringsavgift. Merk: Ny eier må tegne forsikring og betale trafikkforsikringsavgift. På samme måte som i dag er det viktig at både selger og kjøper undertegner og leverer melding om eierskifte til Statens vegvesen. Hvis salgsmeldingen ikke er riktig utfylt, vil selger fortsatt stå som ansvarlig for kjøretøyet og alle framtidige krav knyttet til kjøretøyet vil gå til selger.

Nærmere om levering av salgsmelding på nett: 

http://www.vegvesen.no/Kjoretoy/Kjop+og+salg/salgsmelding-p%C3%A5-nett/salgsmelding

 

Nærmere om salgsmelding på papir: 

http://www.vegvesen.no/kjoretoy/Kjop+og+salg/salgsmelding-pa-papir/fyll-ut-salgsmelding

 

Se spørsmål lenger ned om avsluttet forsikringsforhold for kjøretøyet.

Hva skjer om jeg har avregistrert kjøretøyet mitt?

Dersom ditt kjøretøy er avregistrert (skiltene er levert til Statens vegvesen), trenger du ikke ansvarsforsikring for kjøretøyet. Du betaler trafikkforsikringsavgift til og med den dagen du sier opp ansvarsforsikringen.

 

Se spørsmål lenger ned om avsluttet forsikringsforhold for kjøretøyet.

Hva skjer om jeg har vraket kjøretøyet mitt?

Du skal verken betale forsikring eller trafikkforsikringsavgift etter at et kjøretøy er vraket. (Viktig: For å slippe forsikrings- og trafikkforsikringsavgift-krav, må Statens vegvesen ha registrert at kjøretøyet er vraket.)

 

Se spørsmål lenger ned om avsluttet forsikringsforhold for kjøretøyet.

Skal jeg betale trafikkforsikringsavgift hvis jeg leaser et kjøretøy?

Hvis leasingavtalen ikke inkluderer forsikring, slik at du selv tegner og betaler forsikring for bilen, skal du betale trafikkforsikringsavgift sammen med forsikringen på samme måte som om du hadde eid bilen selv. 

Hvis forsikringen er inkludert i leasingavtalen, må leasing­selskapet betale trafikkforsikringsavgift gjennom sin forsikring. I så fall må du regne med at leien du betaler for bilen blir justert.

Hva skjer om kjøretøyet mitt er stjålet?

Når et kjøretøy er meldt stjålet i politiets systemer, skal du som forsikringstaker ikke betale forsikring frem til det evt. blir meldt gjenfunnet. Siden forsikringen opphører ved tyveri og forsikringsselskapet ditt overtar ansvaret, skal du heller ikke betale trafikkforsikringsavgift for perioden kjøretøyet er meldt stjålet.

 

Se spørsmål lenger ned om avsluttet forsikringsforhold for kjøretøyet.

Hva skjer om jeg eksporterer mitt kjøretøy ut av Norge?

Dersom du utfører kjøretøyet, må du melde fra til Statens Vegvesen om dette, samt sikre at du ikke har en norsk ansvarsforsikring. Da skal du heller ikke betale trafikkforsikringsavgift.

 

Se spørsmål lenger ned om avsluttet forsikringsforhold for kjøretøyet

Hva skjer om forsikringsforholdet avsluttes?

Dersom du har betalt forsikring og trafikkforsikringsavgift for en termin og avslutter forsikringsforholdet før terminens slutt, vil forsikringsselskapet tilbakebetale for mye betalt forsikringspremie og trafikkforsikringsavgift.

Når skal jeg betale neste års trafikkforsikringsavgift-sats?

Forsikringen din fornyes normalt hvert år, men følger ikke kalenderåret. Når du fornyer en forsikring med hovedforfall 1. mars eller senere, vil trafikkforsikringsavgift som du betaler fra denne datoen være med ny sats for dette året.

Hva skjer med kjøretøy som veier 7500 kg eller mer?

For kjøretøy med tillatt totalvekt på 7500 kg eller mer, må du betale vektårsavgift. Denne avgiften kreves fortsatt inn av Skatteetaten. Du skal ikke betale trafikkforsikringsavgift.

Jeg har campingvogn eller tilhenger som jeg har forsikret. Hva skal jeg betale for det?

Det er ingen ansvarsforsikring på campingvogner eller tilhengere, og heller ingen trafikkforsikringsavgift.

Når blir trafikkforsikringsavgiften vedtatt?

Det er Stortinget som vedtar dette, og avgiften blir sannsynligvis vedtatt høsten 2016 i forbindelse med statsbudsjettet for 2017. Avgiften gjelder imidlertid først fra 2018.

Hva skal jeg betale om jeg tegner en forsikring, men angrer noen dager etterpå?

Du skal kun betale trafikkforsikringsavgift for de dagene du betaler forsikringspremie.

Hvordan påvirker bonusen min hva jeg skal betale i trafikkforsikringsavgift?

Trafikkforsikringsavgift er en avgift og påvirker ikke bonus eller forsikringspremien. Trafikkforsikringsavgift er en avgift som er uavhengig av hvor mye du betaler i forsikringspremie. Trafikkforsikringsavgift er avhengig av hvilken type kjøretøy du har, for eksempel bensindrevet bil eller el-bil. Trafikkforsikringsavgift blir også den samme uansett kjørelengde, på samme måte som årsavgiften er nå.

Hva skjer om jeg ikke betaler trafikkforsikringsavgift ?

Dersom du ikke betaler forsikringspremien eller trafikkforsikringsavgiften, vil forsikringsselskapet sende purringer, si opp forsikringsforholdet og sende kravet til inkasso. I praksis vil det bety at bilen blir avskiltet i en veikontroll.

Jeg har kjøpt en bil i august 2017. Hva skal jeg betale?

Dersom årsavgiften for 2017 allerede er betalt av tidligere eier, skal du betale trafikkforsikringsavgift fra og med 2018 i forbindelse med din obligatoriske ansvarsforsikring. Dersom du betaler forsikringen hver måned, vil du betale trafikkforsikringsavgift for 2018 fordelt på de månedlige terminene.

Jeg bruker ikke bilen min. Skal jeg likevel betale trafikkforsikringsavgift?

Du skal betale trafikkforsikringsavgift så lenge du har ansvarsforsikring på kjøretøyet ditt. Du er pliktig til å ha ansvarsforsikring så lenge du har skilter på kjøretøyet. Dersom du ikke benytter ditt kjøretøy, kan du avskilte kjøretøyet og dermed unngå å betale ansvarsforsikring og trafikkforsikringsavgift. Det kan likevel hende at du ønsker brann- og tyveriforsikring.

Jeg har en bil som blir veteranbil i 2018. Hva skal jeg betale i trafikkforsikringsavgift?

Kjøretøy som i løpet av 2018 blir 30 år, regnes som veterankjøretøy per 1.1.2018. Det betyr at du skal betale trafikkforsikringsavgift fra og med 1.1.2018 for veterankjøretøy. Denne satsen er per i dag på et lavere nivå enn for diesel- og bensindrevne kjøretøy. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap dersom du har fått krav om høyere trafikkforsikringsavgift.

Jeg har fått feil trafikkforsikringsavgift-sats fordi mitt forsikringsselskap ikke har registrert at min dieselbil har fabrikkmontert partikkelfilter

Dersom du ikke er enig i hvilken kategori ditt kjøretøy befinner seg i, må du henvende deg til Statens Vegvesen. Forsikringsselskapene baserer sin innkreving av trafikkforsikringsavgift på opplysninger registrert i det sentrale motorvognregisteret. Det er Statens Vegvesen som vedlikeholder disse opplysningene.

Hva skjer hvis jeg bytter selskap?

Trafikkforsikringsavgiften vil følge forsikringsforholdet. Bytter du selskap, vil trafikkforsikringsavgiften og forsikringen stoppe hos det gamle, og begynne å løpe hos det nye. Se for øvrig spørsmål lenger opp om avsluttet forsikringsforhold for kjøretøyet og for mye betalt premie og trafikkforsikringsavgift.

Referanse: Trafikkforsikringsforeningen, www.tff.no