Alle våre privatforsikringer

Ung voksen

En forsikringspakke for deg mellom 18 og 26 år

Her får du de viktigste forsikringene du trenger – alt i en pakke: reiseforsikring, ulykkesforsikring og innboforsikring.

Reiseforsikring

Med vår reiseforsikring kan du reise trygt i hele verden uten bekymringer. Reiseforsikringen gjelder på reiser med inntil 70 dagers varighet.

Hva dekker reiseforsikringen?

 • Kostnader til lege, sykehus, behandling og medisiner på reise
 • Hjemreise hvis du eller noen i familien blir syk
 • Evakuering hvis landet du reiser i blir rammet av en katastrofe
 • Avbestilling ved sykdom
 • Erstatning hvis bagasjen forsvinner eller blir forsinket
 • Overnatting hvis flyet blir forsinket

For fullstendig oversikt over dekningsomfang og begrensninger, se forsikringsvilkårene.

Vilkår Reiseforsikring (PDF)

IPID Reiseforsikring (PDF)

Ulykkesforsikring

En ulykkesforsikring gir deg erstatning hvis du blir rammet av en ulykke.

Hva dekker ulykkesforsikringen?

 • Behandlingsutgifter etter ulykke
 • Utbetaling på 500 000 kroner ved 100% invaliditet etter ulykke
 • Utbetaling på 100 000 kroner ved dødsfall etter ulykke

For fullstendig oversikt over dekningsomfang og begrensninger, se forsikringsvilkårene.

Vilkår Ulykke (PDF)

IPID Ulykke (PDF)

Innboforsikring

Med en innboforsikring har du en forsikring på klær, møbler og eiendeler.

Hva dekker innboforsikringen?

 • Erstatning ved brann, vannskade, naturskade, tyveri og skadeverk
 • Dekker inntil 250 000 kroner i forsikringssum
 • Tyveri av låst sykkel med verdi opp til 10 000 kroner

For fullstendig oversikt over dekningsomfang og begrensninger, se forsikringsvilkårene.

Vilkår Innbo (PDF)

IPID Innbo (PDF)

Ta kontakt

Kontakt oss for et tilbud!

Kundeservice

Kundeservice

Vi hjelper deg gjerne med det du lurer på!

Kontakt oss