Våre eiere

Hvem eier Knif Trygghet Forsikring AS?

Knif Trygghet er kristen-Norges eget forsikringsselskap. Vi eies av 54 ulike organisasjoner og kirkesamfunn og deler deres kristne grunnsyn og verdier.

All avkastning fra forsikringsdriften forblir i KNIF-felleskapet, slik at mest mulig ressurser kan føres tilbake til kristent arbeid.

AKSJONÆROVERSIKT - KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS
A.nr.Personnavn eller firmaAntall aksjer%-andel
1 KRISTEN-NORGES INNKJØPSFELLESSKAP 3 748 24,99 %
2 NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND 1 498 9,99 %
3 NORMISJON 1 498 9,99 %
4 KA KIRKELIG ARBEIDSGIVER- OG INTERESSEORGANISASJON 1 149 7,66 %
5 FRELSESARMEEN 983 6,55 %
6 INDREMISJONSFORBUNDET 756 5,04 %
7 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO 671 4,47 %
8 PINSEBEVEGELSEN I NORGE 508 3,39 %
9 DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE 385 2,57 %
10 DET NORSKE MISJONSSELSKAP 384 2,56 %
11 NORGES KFUK - KFUM 344 2,29 %
12 METODISTKIRKEN I NORGE 259 1,73 %
13 SYVENDEDAGS ADVENTISTKIRKEN - DEN NORSKE UNION 254 1,69 %
14 MISJONSKIRKEN NORGE 212 1,41 %
15 OSLO KATOLSKE BISPEDØMME 207 1,38 %
16 DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN 206 1,37 %
17 MODUM BAD 178 1,19 %
18 STIFTELSEN CRUX 144 0,96 %
19 BLÅ KORS NORGE 137 0,91 %
20 LUKAS STIFTELSEN 122 0,81 %
22 UNGDOM I OPPDRAG 109 0,73 %
23 NLA HØGSKOLEN AS 107 0,71 %
24 NORGES KRISTELIGE STUDENT- OG SKOLEUNGDOMSLAG 103 0,69 %
25 NORGES SAMEMISJON 97 0,65 %
26 DE FRIE EVANGELISKE FORSAMLINGER 90 0,60 %
27 DRONNING MAUDS MINNE HØGSKOLE 84 0,56 %
28 DET EVANGELISK LUTHERSKE KIRKESAMFUNN 79 0,53 %
29 DEN INDRE SJØMANNSMISJON 76 0,51 %
30 EGILL DANIELSEN STIFTELSE 72 0,48 %
31 DIAKONOVA 61 0,41 %
32 NORSKE STUDENTERS KRISTELIGE FORBUND 59 0,39 %
33 STIFTELSEN DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET 58 0,39 %
34 KRISTEN VIDEREGÅENDE SKOLE TRØNDELAG 46 0,31 %
35 BIBELSELSKAPET 43 0,29 %
36 KRISTELIG GYMNASIUM 39 0,26 %
37 DEN NORSKE ISRAELSMISJON 38 0,25 %
38 ST. SUNNIVA SKOLE 37 0,25 %
39 BETHANIASTIFTELSEN 31 0,21 %
40 SØNDAGSSKOLEN I NORGE 29 0,19 %
21 NM-HOTELS 22 0,15 %
41 NORSK LUTHERSK LEKMANNSMISJON 18 0,12 %
42 DEN NORSKE MISJONSALLIANSE 18 0,12 %
43 KRISTENT ARBEID BLANT BLINDE OG SVAKSYNTE 9 0,06 %
44 KIRKENS NØDHJELP 9 0,06 %
45 IKO - KIRKELIG PEDAGOGISK SENTER 6 0,04 %
46 NORGES SPEIDERFORBUND 3 0,02 %
47 STIFTELSEN AREOPAGOS 3 0,02 %
48 BIBELLESERINGEN I NORGE 2 0,01 %
49 P7 KRISTEN RIKSRADIO 2 0,01 %
50 KRISTNE FRISKOLERS FORBUND 2 0,01 %
51 TRO & MEDIER 1 0,01 %
52 STEFANUSALLIANSEN (tidl. Norsk Misjon i Øst) 1 0,01 %
53 EVANGELISK ORIENTMISJON 1 0,01 %
54 NORGES KRISTNE RÅD 1 0,01 %
55 KRISTELIG PRESSEKONTOR 1 0,01 %
    15 000 100,00 %