Verdigjenstand

Verdigjenstandforsikring dekker flere skadeårsaker enn en vanlig inventarforsikring og har også den fordelen at den gjelder i hele verden.

Det kan ofte være lurt å kjøpe en verdigjenstandforsikring på dyrere gjenstander som for eksempel musikkanlegg og prosjektorer.

Forsikringen dekker plutselige og uforutsette skader opp til den forsikringssummen du selv velger. Forsikringen dekker flere skadeårsaker enn en vanlig inventarforsikring.

Forsikringen dekker ikke:

  • At den forsikrede gjenstanden glemmes eller etterlates.
  • Skade som feil eller mangler ved gjenstanden.
  • Skade som skyldes sopp, råte, bakterier og insekter.
  • Skade som oppstår under utleie.

Egenandelen er 1 000 kroner.

Ta kontakt med oss for mer informasjon. 

Fullstendig oversikt over dekninger og begrensninger finnes i våre forsikringsvilkår.