Alle våre organisasjonsforsikringer

Verdigjenstand

Verdigjenstandforsikring dekker flere skadeårsaker enn en vanlig inventarforsikring og har også den fordelen at den gjelder i hele verden.

Om forsikringen

Det kan ofte være lurt å kjøpe en verdigjenstandforsikring på dyrere gjenstander som for eksempel musikkanlegg og prosjektorer.

Forsikringen dekker plutselige og uforutsette skader opp til den forsikringssummen du selv velger. Forsikringen dekker flere skadeårsaker enn en vanlig inventarforsikring.

Egenandelen er 10 % av skadeutbetalingen, minimum 1 000 kroner.

Hva dekker forsikringen?

Plutselig og uforutsette skader

Forsikringen dekker plutselige og uforutsette skader på gjenstanden. Erstatningen er begrenset til den forsikringssummen som er avtalt.

Tyveri

Verdigjenstander er ofte ekstra utsatt for tyveri. Forsikringen gir rett til erstatning hvis verdigjenstanden blir stjålet. Erstatningen er begrenset til den forsikringssummen som er avtalt.

Forsikringen gjelder i hele verden

Dette betyr at gjenstanden er forsikret uansett hvor i verden du tar den med deg.

Fullstendige forsikringsvilkår

Kundeservice

Kundeservice

Vi hjelper deg gjerne med det du lurer på!

Kontakt oss