Alle våre organisasjonsforsikringer

Annen sykdom

Denne forsikringen gir en ekstra trygghet til de ansatte fordi den omfatter sykdommer som ikke blir dekket under yrkesskadeforsikring. I tillegg dekker den uførhet.

Om forsikringen

Forsikringen gir rett til erstatning til de ansatte ved sykdom som skyldes annen sykdom enn yrkessykdom, og som fører til medisinsk invaliditet og/eller arbeidsuførhet på minst 40 %.

Erstatningsutbetaling avhenger av inntektsnivå, avtalte forsikringssummer og alder. 

Hva dekker forsikringen?

  • Menerstatning
  • Ervervserstatning

Fullstendige forsikringsvilkår

Kundeservice

Kundeservice

Vi hjelper deg gjerne med det du lurer på!

Kontakt oss