Alle våre organisasjonsforsikringer

Annen sykdom

Denne forsikringen gir en ekstra trygghet til de ansatte fordi den omfatter sykdommer som ikke blir dekket under yrkesskadeforsikring. I tillegg dekker den uførhet.

Om forsikringen

Forsikringen omfatter rett til kompensasjon til de ansatte ved sykdom som skyldes annen sykdom enn yrkessykdom, og som fører til medisinsk invaliditet og/eller arbeidsuførhet.

Erstatningsutbetaling avhenger av innteksnivå, avtalte forsikringssummer og alder. 

Hva dekker forsikringen?

  • Menerstatning
  • Ervervserstatning

Fullstendige forsikringsvilkår

Ta kontakt med oss for mer informasjon eller hvis du har spørsmål om vilkårene. 

IPID (PDF)

Kundeservice

Kundeservice

Vi hjelper deg gjerne med det du lurer på!

Kontakt oss