Jente med skolesekk
Foto: iStock

5 grunner til å ha barneforsikring

I Norge er vi heldige som har gode offentlige ordninger og et helsevesen hvor barn og unge blir prioritert og tatt godt hånd om. Er det da nødvendig med barneforsikring?

Her forklarer vi hvorfor det kan være lurt å ha en barneforsikring.

Publisert: 19.11.2019 - Oppdatert: 19.08.2022

Noe av det største i livet er å oppleve gleden ved å få barn. Sammen med den overveldende gleden følger også små og store bekymringer. Den største frykten for mange er at noe alvorlig skal skje med barnet deres.

Det finnes dessverre ingen forsikring som kan hindre at barna våre blir utsatt for sykdom eller ulykke.

En barneforsikring skal bidra til å hjelpe på den økonomiske situasjonen dersom barnet skulle bli utsatt for alvorlig sykdom eller ulykke.

Hva med de offentlige ytelsene?

Det er som tidligere nevnt gode ordninger i Norge. Likevel er det slik at i noen tilfeller kan offentlige ytelser (fra NAV) utebli eller oppleves for lave.

Det er her barneforsikringen kan komme til god nytte for foreldre og barn som har havnet i en vanskelig situasjon. Den er ment som et supplement til de offentlige ytelsene som kan være lave, spesielt for unge. Barneforsikringen gir derfor en økonomisk trygghet for både barn og foreldre.

Her er 5 grunner til å ha barneforsikring

1. Ved varig uførhet på grunn av sykdom eller ulykke vil barnet få utbetalt en «startkapital» ved 18 års alder

2. Utbetaling av dagpenger ved alvorlig sykdom gir foreldre mulighet til å ta mer fri fra jobb for å være sammen med barnet

3. Utbetaling ved varig medisinsk invaliditet på grunn av sykdom eller ulykke

4. Utbetaling til nødvendig ombygging av bolig for å tilpasse til f.eks. rullestolbruk etter ulykke eller sykdom

5. forsikringen kan beholdes helt frem til barnet fyller 26 år. Dødsfall- og uføreforsikringen kan videreføres uten ny helseerklæring

 

Mer informasjon

For fullstendig oversikt over dekninger, se vilkårene og mer om vår Barneforsikring

Hva er personforsikringer?

Hva er personforsikringer?

Med personforsikringer kan du sikre deg selv og dine nærmeste ved sykdom, uførhet, skade eller dødsfall. 

Lær mer om personforsikring