Alle våre privatforsikringer

Barneforsikring

En barneforsikring gir deg og barnet ditt en økonomisk trygghet ved ulykke, alvorlig sykdom eller uførhet. 

Hva dekker forsikringen?

Du velger mellom ulike størrelser på erstatningsbeløpene i de forskjellige dekningene. 

Medisinsk invaliditet

Forsikringen gir erstatning ved varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke eller sykdom.

Erstatningen utbetales i et engangsbeløp og er begrenset til 10, 20 eller 25 G. 

G er grunnbeløpet i folketrygden.

Uførhet / tapt arbeidsevne

Forsikringen gir rett til erstatning hvis barnet blir minst 50 % varig ufør etter sykdom eller ulykke. 

Erstatningen er et engangsbeløp og blir utbetalt til barnet selv, men ikke før det har fylt 18 år.

Erstatning er begrenset til 2, 6 eller 10 G. 

G er grunnbeløpet i folketrygden.


Sykdommer og lidelser som er kjent før du søker om forsikringen vil normalt ikke omfattes av avtalen.

Kritisk sykdom

Forsikringen gir rett til erstatning ved bestemte, alvorlige sykdommer. 

Erstatningen utbetales i et engangsbeløp og er begrenset til 2, 4 eller 5 G.

G er grunnbeløpet i folketrygden.

Utvidet hjelpestønad

Forsikringen gir rett til erstatning hvis barnet får rett til hjelpestønad i folketrygden som følge av ulykke eller sykdom. 

Erstatningen utbetales i et engangsbeløp og er begrenset til 5 eller 10 G.

G er grunnbeløpet i folketrygden.

Dagpenger ved sykehusopphold

Forsikringen gir rett til erstatning hvis barnet blir innlagt på offentlig godkjent sykehus i minst 10 sammenhengende dager. Gjelder både ved ulykke og sykdom.

Erstatningen er begrenset til 600, 800 eller 1000 kroner pr dag. 

Ombygging av bolig

Forsikringen dekker nødvendig ombygging/tilpasning av bolig som følge av sykdom eller ulykke.

Erstatningen er begrenset til 1 eller 2 G.

G er grunnbeløpet i folketrygden.

Egenandelen er 10 000 kroner.

 

Behandlingsutgifter

Forsikringen dekker nødvendige behandlingsutgifter inntil 3 år etter en ulykkesskade.

Erstatningen er begrenset til 1 G. 

G er grunnbeløpet i folketrygden. 

Egenandel er 500 kroner. 

 

Dødsfall

Forsikringen gir rett til erstatning hvis barnet dør som følge av sykdom eller ulykke.

Erstatning er begrenset til 1 G. 

G er grunnbeløpet i folketrygden.

Les vilkårene

Her finner du fullstendig oversikt over dekninger og begrensninger:

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring (PDF)

Generelle vilkår (PDF)

IPID (PDF)

Hvem kan kjøpe barneforsikring?

Forsikringen kan tegnes på barn og ungdom mellom 3 måneder og 18 år. Ved kjøp av barneforsikring må du fylle ut en egenerklæring om barnets helse. Denne vil være grunnlaget for om vi kan tilby forsikringen, eventuelt med eller uten begrensninger i avtalen.

Hvorfor kjøpe barneforsikring?

Heldigvis har vi gode offentlige ordninger i Norge og et helsevesen hvor barn blir prioritert og tatt godt hånd om. Likevel kan det oppstå tilfeller hvor offentlige ytelser kan utebli eller oppleves for lave. I slike tilfeller kan en barneforsikring komme godt med. Barneforsikring gir økonomisk trygghet for både barn og foreldre, og er ment som et supplement til de offentlige ytelsene.

Her er fem grunner til å kjøpe barneforsikring:

1. Ved varig uførhet på grunn av sykdom eller ulykke vil barnet få utbetalt en «startkapital» ved 18 års alder

2. Utbetaling av dagpenger ved alvorlig sykdom gir foreldre mulighet til å ta mer fri fra jobb for å være sammen med barnet

3. Utbetaling ved varig medisinsk invaliditet på grunn av sykdom eller ulykke

4. Utbetaling til nødvendig ombygging av bolig for å tilpasse til f.eks. rullestolbruk etter ulykke eller sykdom

5. Ved utvalgte alvorlige sykdommer utbetales en forsikringssum som kan brukes til det man ønsker

Egenerklæring om helse

Egenerklæring om helse

Hvorfor må du fylle ut egenerklæring om helse og hvordan fungerer det?

Se spørsmål og svar
Kundeservice

Kundeservice

Vi hjelper deg gjerne med det du lurer på!

Kontakt oss