Østre Porsgrunn Kirke i brann, 11. april 2011
Foto: Per Eirik Hekkelstrand / Scanpix

Enhver kirkeverges mareritt

Midt på natten blir Johannes Sørhaug vekket av at telefonen hans ringer. Han er kirkesjef i Porsgrunn kirkelige fellesråd og får nå den sjokkerende nyheten om at den ene kirken hans brenner. Østre Porsgrunn kirke blir totalskadet i brannen natt til 11. april 2011. Det blir noen tøffe år fremover for Johannes Sørhaug. 

Publisert: 17.10.2019 - Oppdatert: 01.09.2021

- En kirke er så mye mer enn bare materialene den er bygget av

Sørhaug sier at han kjenner litt på de samme følelsene i kroppen som han hadde denne natten, når han nå forteller og snakker om brannen. – Det er nesten som at jeg gjenopplever det litt når jeg forteller om det. Det var brutalt, kaotisk og fryktelig hektisk. En stor påkjenning for meg som kirkeverge, mine kollegaer, lokalmiljøet og byen ellers. Enhver kirkeverges mareritt! Heldigvis kom ingen mennesker til skade, men en kirke er så mye mer enn bare materialene den er bygget av. Kirken vår var full av kulturskatter. Det er snakk om enorme verdier og en historie som ikke kan erstattes, sier Sørhaug.

Østre Porsgrunn kirke var en stor trekirke fra 1700-tallet med plass til cirka 600 mennesker. Den var hovedkirken i Porsgrunn og for mange, både store og små, var den et naturlig samlingspunkt i både hverdag og i høytid.

Østre Porsgrunn kirke
Østre Porsgrunn kirke
Foto: Torild Granhaug, Kirkebyggdatabasen

Telefonen fra forsikringsselskapet

En av de første tankene i kaoset som strømmet gjennom hodet til Sørhaug da han hørte om brannen var, naturlig nok, forsikring. Østre Porsgrunn Kirke var forsikret under KA Kirkebyggforsikring i Knif Trygghet. Det tok heldigvis ikke lang tid før kirkesjefen fikk en telefon fra forsikringsselskapet. Sørhaug ble i telefonsamtalen betrygget med at forsikringen var i orden. Knif Trygghet sendte folk til stedet kort tid etter brannen, for å starte prosessen etter skaden og for å stake ut veien videre.

– Midt i det forferdelige kaoset var det godt å oppleve at forsikringsselskapet tok kontakt og kom på banen så raskt som de gjorde. Jeg satte stor pris på deres tilstedeværelse i en krevende situasjon. Jeg kan trygt anbefale å tegne forsikringer i Knif Trygghet, sier Sørhaug.

Johannes Sørhaug, kirkesjef i Porsgrunn kirkelige fellesråd
Johannes Sørhaug, kirkesjef i Porsgrunn kirkelige fellesråd
Foto: Porsgrunn kirkelige fellesråd
Tilskuere foran ruinene etter kirkebrannen.
Tilskuere foran ruinene etter kirkebrannen.
Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Fokus på sikringstiltak i kirker

Ironisk nok skulle KA (Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter) holde brannsikringskurs for kirkelige ansatte i Porsgrunn den påfølgende dagen. Sørhaug forteller at Porsgrunn kirkelige fellesråd i flere år hadde hatt stort fokus på, og arbeidet med, brannsikring av kirkene, både i samarbeid med brannvesenet og kommunen. I november 2010, et snaut halvår før brannen, bevilget bystyret én million kroner til brannsikringsarbeid i Østre- og Vestre Porsgrunn kirke. Det ble vedtatt installering av automatisk slukkeanlegg til begge kirkene, men arbeidet var dessverre ikke igangsatt før Østre Porsgrunn kirke brant. Etter brannen (11. april 2011) vedtok bystyret å bevilge ytterligere to millioner kroner til sikring av Vestre Porsgrunn kirke. Vestre Porsgrunn kirke er også en trekirke fra 1700-tallet. I dag har den automatisk slukkeanlegg både innvendig og utvendig.

- Om det skulle begynne å brenne vil et automatisk slukkeanlegg redusere skadeomfanget betydelig. Vi i Knif Trygghet ønsker å være med på å sikre de kulturhistoriske verdiene som kirkene representerer. Vi jobber derfor tett sammen med KA med å få til en effektiv skadeforebygging, forteller Terje Bergum, skadeforebygger i Knif Trygghet.

- Det er av stor interesse for både fellesrådene og samfunnet generelt å bevare og sikre kirkebygningene våre så godt det lar seg gjøre. Kirkene er en verdifull del av arven vår og en stor del av landets kulturhistoriske verdier. Vi har en forpliktelse når det gjelder å sikre kulturminnene og historien som ligger i kirkebygningene, sier Bergum.

Som en del av kirkesikringsarbeidet deler KA og Knif Trygghet ut Kirkesikringsprisen hvert år. Prisen gis til et fellesråd som har utmerket seg i arbeidet med sikring av kirkebygg. I tillegg deles det ut støtte til kirkesikring til fellesråd som søker om dette. I 2019 har det blitt delt ut over to millioner kroner til dette formålet.

Nye Østre Porsgrunn Kirke

Etter at ruinene fra kirkebrannen i 2011 ble ryddet stod tomten tom og åpen i mange år. Den åpne plassen gjenspeilet tomrommet etter tapet av den flotte kirken som var. Etter en lang og tidkrevende prosess startet selve arbeidet med bygging av den nye kirken først i 2018. I september 2019 stod endelig den nye kirken klar til å tas i bruk. Knif Trygghet gratulerer Porsgrunn kirkelige fellesråd med ny og flott kirke!

Nye Østre Porsgrunn Kirke
Nye Østre Porsgrunn Kirke
Foto: Arkitekt Espen Surnevik

Fordelene med KA Kirkebyggforsikring

KA Kirkebyggforsikring ble opprettet i 2005. Det ble inngått en avtale med Knif Trygghet om å administrere forsikringsordningen på vegne av KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Forsikringsvilkårene er spesialtilpasset kirkebygg og kirkeløsøre, og de som er med i ordningen vil i tillegg være omfattet av KA sine forsikringer som gjelder for alle fellesrådene. En av disse fellesdekningene er en tilleggsforsikring for reparasjon/rekonstruksjon etter påbud fra Riksantikvaren med inntil femti millioner kroner. – Dette er en helt spesiell ordning som er til for kirker, sier Terje Bergum. Mange fellesråd har valgt å bli med i forsikringsfellesskapet, og de fleste kirkene i Norge er i dag forsikret i KA Kirkebyggforsikring. - Alle medlemmene tjener på at flest mulig er med i fellesskapet. Jo flere som er med, desto sterkere blir fellesskapet.

Tekst: Ingrid Bakke