Foto: iStock

Koronasituasjonen - dette dekker reiseforsikringen

Her finner du spørsmål og svar om reiseforsikring i forbindelse med koronasituasjonen.

Publisert: 11.02.2020 - Oppdatert: 22.12.2021

Reiseforsikringen er gyldig i land uten reiseråd

Det er Utenriksdepartementets reiseråd (UD) som avgjør om du kan reise til et land med gyldig reiseforsikring og om forsikringen dekker avbestilling. (Les mer om avbestilling lenger ned.)

Etter at det globale reiserådet ble avviklet 1. oktober 2021, innfører UD nå reiseråd for enkeltland, hvor konsekvenser av pandemien kan være én faktor. Det kan også være andre grunner til at land eller områder frarådes å reise til, som sikkerhetsrisiko eller naturkatastrofe.

UD har en egen oversikt med reiseråd for ulike land på sine nettsider. 

 

Se UDs reiseråd

Viktig informasjon til deg som planlegger en reise

Vi anbefaler at du alltid følger reiseråd og setter deg nøye inn i situasjonen i det landet du skal reise til.

Pandemien preger fortsatt verden og mange land har egne innreiserestriksjoner. Situasjonen er uforutsigbar, og UDs reiseråd kan endres på kort varsel.

Derfor er det viktig at du som planlegger å reise eller er på reise, følger godt med slik at du kan ta ansvar for egen sikkerhet og helse og unngår at ferien blir ødelagt av innreisenekt eller andre restriksjoner.

Innreiserestriksjoner eller karanteneplikt er ikke dekket av reiseforsikringen. Se også lenger ned om hva reiseforsikringen dekker og ikke dekker på utenlandsreiser.

 

Vi oppfordrer også alle reisende til å laste ned UDs app Reiseklar og/eller å registrere seg på UDs reiseregistrering.

Spørsmål og svar

Hva dekker reiseforsikringen på utenlandsreiser?

Reiseforsikringen gjelder med vanlige vilkår på reiser til områder og land som det ikke foreligger reiseråd til.

Reiseforsikringen dekker blant annet:

 • Behandlingsutgifter ved akutt sykdom på reisen, inkludert koronasykdom.
 • Hvis reiseråd gjeninnføres i løpet av reisen, vil forsikringen fremdeles gjelde for resten av reisen.
 • Forsikringen vil gjelde for ren transportreise gjennom et land med reiseråd, for å komme til et land uten reiseråd. Gjennomreisen skal være uten overnatting og gjennomføres i henhold til norske og lokale myndigheters retningslinjer.

Reiseforsikringen dekker ikke utgifter som følge av:

 • Innreiserestriksjoner, karanteneplikt eller andre retningslinjer fra utenlandske myndigheter. 
 • Reisekarantene ved hjemkomst til Norge
 • Transportforsinkelser som følge av stengte grenser eller andre tiltak fra utenlandske myndigheter
 • fremskyndet hjemreise, eller tapte feriedager, dersom ferien avbrytes på grunn av endring i smittesituasjonen
 • Evakuering eller tidligere hjemreise, med mindre det utstedes et evakueringsråd fra norsk UD.

 

Ved avbestilling er det noen begrensninger for reiser til utlandet. Se spørsmål under.

Når dekkes avbestilling av reiser til utlandet?

Det er Utenriksdepartementets (UD) reiseråd som ligger til grunn for om forsikringen omfatter avbestilling av reisen.

Avbestilling av utenlandsreiser kan kun dekkes hvis du bestilte reisen på et tidspunkt hvor det ikke forelå et reiseråd fra UD til det aktuelle landet.

 • Hvis reisen ble bestilt når det ikke forelå et reiseråd fra UD, og det kommer nytt reiseråd innen avreisedatoen, som fraråder å reise dit du skal, dekkes avbestilling.
 • Reiseforsikringen omfatter tapte reiseutgifter på grunn av avbestilt reise ved akutt sykdom som er attestert av lege.
 • Reiseforsikringen er i perioden 1. januar 2021 – 31. mars 2022 utvidet til å omfatte avbestilling av reise ved pålagt smittekarantene. Pålagt smittekarantene må kunne dokumenteres av kommunehelsetjenesten.

 

Avbestilling dekkes ikke når:

 • du bestilte en reise samtidig som reisemålet var omfattet av UDs reiseråd.
 • reiser avbestilles på grunn av frykt for smitte, reisekarantene eller lokale innreiserestriksjoner. Dette gjelder også selv om det kommer nye, lokale restriksjoner etter at du har bestilt reisen.
 • reisens formål bortfaller som for eksempel et avlyst arrangement.

Jeg er vaksinert mot korona. Kan jeg reise hvor som helst med gyldig reiseforsikring?

Reiseforsikringen er gyldig på reiser i land uten reiseråd, uansett om du er vaksinert eller ikke vaksinert.

Hva gjelder hvis et område blir omfattet av reiserådet samtidig som jeg er der?

Gyldig reiseforsikring: Dersom det ikke er reiseråd til landet du skal til når du reiser, er reiseforsikringen gyldig, selv om det blir innført reiseråd til landet mens du er på reisen.

Avbestilling: Hvis området du har kjøpt reise til ikke har reiseråd på bestillingstidspunktet, gjelder avbestillingsforsikringen dersom det innføres reiseråd på avreisetidspunktet.

Evakuering: Det må foreligge et evakueringsråd fra UD for at reiseforsikringen skal dekke evakuering. 

Forsikringen dekker ikke fremskyndet hjemreise eller tapte feriedager dersom du velger å avbryte ferien din.

Når dekkes avbestilling av reiser i Norge?

 • Reiseforsikringen omfatter tapte utgifter på grunn av avbestilt reise ved blant annet akutt sykdom som er attestert av lege.
 • Reiseforsikringen er i perioden 1. januar 2021 – 31. mars 2022 utvidet til å omfatte avbestilling av reise ved pålagt smittekarantene. Pålagt smittekarantene må kunne dokumenteres av kommunehelsetjenesten. Les mer om dette lenger ned på siden.

Jeg er i karantene. Hva dekker reiseforsikringen?

Fra og med 1. januar til og med 31. desember 2021 har selskapet valgt å utvide dekningen til å omfatte avbestilling av reiser dersom du på avreisedagen er i en myndighetspålagt smittekarantene.

Hvis det gjelder en utenlandsreise er det forutsatt at du bestilte reisen på et tidspunkt hvor det ikke forelå et reiseråd fra UD til det aktuelle landet.

Pålagt smittekarantene må være på grunn av nærkontakt med en bekreftet smittet person og må kunne dokumenteres.

Når dekkes avbestilling?

 • når du eller noen i medforsikret familie, blir pålagt smittekarantene av smittesporingsteam eller offentlige helsemyndigheter
 • når din eneste medreisende blir pålagt smittekarantene av smittesporingsteam eller offentlige helsemyndigheter

Avbestilling dekkes ikke

 • ved frykt for smitte, mistanke om smitte eller selvvalgt karantene
 • ved innreisekarantene etter et utenlandsopphold 
 • om du ikke kan reise på grunn av restriksjoner fra arbeidsgiver

Hvilke kostnader dekkes ved avbestilling?

Når du blir kjent med at reisen din ikke kan gjennomføres, må du avbestille reisen. Det innebærer at du må ta kontakt med flyselskap, reisearrangør, eventuelt hotell eller utleier og gi disse beskjed om at du ønsker å avbestille, og be om refusjon.

Når du har mottatt bekreftelse på refusjon fra flyselskap/hotell/reiseoperatør og dermed fått oversikt over hvilke utgifter du sitter igjen med, kan du melde saken din til oss.

Reisekostnader som er refundert eller kjøpt med bonuspoeng, cashpoints eller voucher er ikke dekket av reiseforsikringen.

Dersom flyselskap/reisearrangør kansellerer reisen din før du selv avbestiller, har du krav på full refusjon fra dem

Hva bør jeg tenke på ved bestilling av fremtidige reiser?

Selv om UD fjernet det globale reiserådet, så er vi fortsatt ikke helt tilbake til normalen.

En del land har fortsatt innreiserestriksjoner, og reiseråd kan endres på kort varsel. Derfor er det viktig at du som planlegger å reise eller er på reise, følger godt med slik at du kan ta ansvar for egen sikkerhet og helse og unngår at ferien blir ødelagt av innreisenekt eller andre restriksjoner.

Hva hvis reisen min blir kansellert?

Reisearrangøren eller flyselskapet er forpliktet til å tilby deg full refusjon hvis de kansellerer reisen. Noen gir også mulighet til å ombooke reisen til et senere tidspunkt.

Du velger selv om vil ha pengene tilbake eller ombooke reisen. Hvis du velger ombooking, bortfaller retten til å få pengene refundert.

Noen tilbyr bonuspoeng, cashpoints eller voucher som refusjon. Du bestemmer selv om du vil takke ja til dette, eller kreve pengene tilbake. Vi anbefaler å kreve pengene tilbake.

 

Se Forbrukerrådets informasjon om rettigheter ved pakkereiser

Reiseselskapet mitt har gått konkurs. Hva gjør jeg?

Reiser som avlyses eller kanselleres som følge av konkurs dekkes ikke av reiseforsikringen. Det samme gjelder bonuspoeng, cashpoints, voucher eller liknende som går tapt på grunn av konkurs.

 

Har du betalt reisen med kredittkort, kan du kontakte kredittkortselskapet for refusjon av innbetalt beløp.

 

For pakkereiser og charterturer kan du kontakte reisegarantifondet, forutsatt at reisearrangør er medlem av dette fondet.

Logg inn og meld skade

Ved å logge inn kan du finne forsikringsavtalen din, lese vilkårene, melde skade og se status på innmeldte skadesaker.

Logg inn og meld skade

Hjelp når du er i utlandet

 • Om du har behov for akutt medisinsk assistanse i utlandet – ring vår døgnåpne alarmsentral på telefon + 45 38 48 93 65 (SOS International)
 • Dersom du har behov for hjelp fra norske myndigheter og du er i et annet land, bør du kontakte nærmeste norske utenriksstasjon. Hvis du er langt unna en slik stasjon, kontakt Utenriksdepartementet (UD) på telefon +47 23 95 00 00 eller per e-post UDops@mfa.no
 • Vi oppfordrer alle reisende og fastboende i utlandet om å laste ned UDs app «Reiseklar» og/eller registrere seg på UDs reiseregistrering.
 • Vi oppfordrer også til å følge med på norske og lokale myndigheters informasjon og anbefalinger.

Last ned UDs app Reiseklar

Med Utenriksdepartementets app Reiseklar kan du blant annet holde deg oppdatert på sikkerhetssituasjon, reiseråd og andre relevante opplysninger for opptil 200 land. Du kan også registrere reisen din slik at UD kan komme i kontakt med deg hvis det oppstår en krisesituasjon der du befinner deg.

Google Play

App Store