Foto: iStock

Koronasituasjonen - dette dekker reiseforsikringen

Her finner du spørsmål og svar om reiseforsikring i forbindelse med koronasituasjonen.

Publisert: 11.02.2020 - Oppdatert: 04.06.2021

Informasjon til deg som har planlagt en reise

Innenlandsreiser

Reiseforsikringen gjelder som vanlig på innenlandsreiser, men dekker ikke avbestilling som skyldes plutselig endring i nasjonale eller lokale smitteverntiltak, frykt for smitte eller at reisens formål bortfaller som for eksempel et avlyst arrangement.

Forsikringen dekker avbestilling av innenlandsreiser ved akutt sykdom som er attestert av lege eller ved pålagt smittekarantene. Pålagt smittekarantene må kunne dokumenteres av kommunehelsetjenesten.

 

Utenlandsreiser

Utenriksdepartementet (UD) fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land i hele verden. Rådet gjelder frem til 1. juli 2021, med noen unntak.

Les mer om reiseråd og unntak på UDs nettsider og se Folkehelseinstituttets (FHI) oversiktskart

Reiseforsikringen dekker ikke avbestilling hvis du bestilte en reise da reisemålet var rødt på Folkehelseinstituttets kart.

Avbestilling kan dekkes hvis reisen ble bestilt når landet var gult (eventuelt grønt) på FHIs kart, og det har blitt rødt på tidspunktet du skal reise.

Dersom du velger å reise til et område som er rødt, vil du ikke ha gyldig reiseforsikring.

Spørsmål og svar

Hvor og når er reiseforsikringen gyldig?

Reiseforsikringen er gyldig, med vanlige vilkår, på innenlandsreiser.

Til områder i utlandet som er unntatt fra reiserådet og er markert gule i FHIs kart vil du kunne reise med gyldig reiseforsikring og vanlige vilkår. Reiseforsikringen kan da også dekke eventuelle utgifter dersom du skulle bli smittet av koronaviruset.

Reisen må gjennomføres i henhold til norske og lokale myndigheters retningslinjer. Vi ber om at du setter deg inn i disse kravene i forkant av reisen. Se informasjon om de ulike landenes krav på UDs nettsider

Vi minner om at det å reise til utlandet under den pågående koronapandemien er forbundet med risiko. Smittepresset kan endre seg raskt, og land som er “gule” kan bli “røde”.

Vi oppfordrer alle reisende og fastboende i utlandet om å registrere seg på UDs reiseregistrering reiseregistrering.no

Hvor og når er reiseforsikringen ikke gyldig?

Reiseforsikringen vil ikke være gyldig på reiser til områder som UD fraråder å reise til, selv om landet har åpnet for innreise og turisme. Disse områdene vil være markert i rødt (eller skravert) på FHI sitt kart

Jeg er vaksinert mot korona. Kan jeg reise utenlands med gyldig reiseforsikring?

Reiseforsikringen vil ikke være gyldig på reiser til områder som UD fraråder å reise til, selv om du er vaksinert. Det er UDs reiseråd som avgjør om reiseforsikringen er gyldig eller ikke.

Burde jeg avbestille min fremtidige reise?

Vi anbefaler å vente og se om reisen din blir kansellert av reisearrangør eller flyselskap. I et slikt tilfelle vil du ha rett på å få pengene tilbake fra dem. 

Blir ikke flyet kansellert, kan du avbestille reisen og søke om erstatning på reiseforsikringen forutsatt at det foreligger et reiseråd på avreisetidspunktet.

Uansett om du velger å avvente eller avbestille nå, må du alltid ha avbestilt reisen hos flyselskap/reisearrangør og avklart hva du får refundert av dem, før du melder saken til oss.

Det er viktig å være klar over at dersom det ikke foreligger et reiseråd på tidspunktet for avreise, har du ikke krav på å få utgiftene refundert og heller ikke erstattet gjennom reiseforsikringen.

Jeg er i karantene. Hva dekker reiseforsikringen?

Fra og med 1. januar til og med 31. august 2021 har selskapet valgt å utvide dekningen til å omfatte avbestilling av innenlandsreiser dersom du på avreisedagen er i en myndighetspålagt smittekarantene.

Pålagt smittekarantene må være på grunn av nærkontakt med en bekreftet smittet person og må kunne dokumenteres.

Når dekkes avbestilling?

  • når du eller noen i medforsikret familie, blir pålagt smittekarantene av smittesporingsteam eller offentlige helsemyndigheter
  • når din eneste medreisende blir pålagt smittekarantene av smittesporingsteam eller offentlige helsemyndigheter

Avbestilling dekkes ikke

  • ved frykt for smitte, mistanke om smitte eller selvvalgt karantene
  • ved innreisekarantene etter et utenlandsopphold 
  • om du ikke kan reise på grunn av restriksjoner fra arbeidsgiver

Hvilke kostnader dekkes ved avbestilling?

Når du blir kjent med at reisen din ikke kan gjennomføres, må du avbestille reisen. Det innebærer at du må ta kontakt med flyselskap, reisearrangør, eventuelt hotell eller utleier og gi disse beskjed om at du ønsker å avbestille, og be om refusjon.

Når du har mottatt bekreftelse på refusjon fra flyselskap/hotell/reiseoperatør og dermed fått oversikt over hvilke utgifter du sitter igjen med, kan du melde saken din til oss.

Reisekostnader som er refundert eller kjøpt med bonuspoeng, cashpoints eller voucher er ikke dekket av reiseforsikringen.

Dersom flyselskap/reisearrangør kansellerer reisen din før du selv avbestiller, har du krav på full refusjon fra dem

Hva hvis reisen min blir kansellert?

Reisearrangøren eller flyselskapet er forpliktet til å tilby deg full refusjon hvis de kansellerer reisen. Noen gir også mulighet til å ombooke reisen til et senere tidspunkt.

Du velger selv om vil ha pengene tilbake eller ombooke reisen. Hvis du velger ombooking, bortfaller retten til å få pengene refundert.

Noen tilbyr bonuspoeng, cashpoints eller voucher som refusjon. Du bestemmer selv om du vil takke ja til dette, eller kreve pengene tilbake. Vi anbefaler å kreve pengene tilbake.

 

Se Forbrukerrådets informasjon om rettigheter ved pakkereiser

Reiseselskapet mitt har gått konkurs. Hva gjør jeg?

Reiser som avlyses eller kanselleres som følge av konkurs dekkes ikke av reiseforsikringen. Det samme gjelder bonuspoeng, cashpoints, voucher eller liknende som går tapt på grunn av konkurs.

 

Har du betalt reisen med kredittkort, kan du kontakte kredittkortselskapet for refusjon av innbetalt beløp.

 

For pakkereiser og charterturer kan du kontakte reisegarantifondet, forutsatt at reisearrangør er medlem av dette fondet.

Hva gjelder hvis et område endres fra gult til rødt?

Gyldig reiseforsikring: Dersom området du skal reise til fortsatt er gult ved avreisetidspunktet, er reiseforsikringen gyldig på reisen selv om det endres til «rødt» når du er på stedet. 

Avbestilling: Hvis området du har kjøpt reise til endrer seg fra gult til rødt på avreisetidspunktet, dekker reiseforsikringen avbestilling av reisen. Reisen må være kjøpt på et tidspunkt hvor det aktuelle området var gult på FHI sitt kart.

Evakuering: Det må foreligge et evakueringsråd fra UD for at reiseforsikringen skal dekke evakuering fra et område som går fra gult til rødt mens du oppholder deg der. 

Forsikringen dekker ikke fremskyndet hjemreise eller tapte feriedager dersom du velger å avbryte ferien din.

Hva bør jeg tenke på ved bestilling av fremtidige reiser?

Koronaviruset er en pandemi som fortsatt er i utvikling over hele verden. 

Det er stor sannsynlighet for at fremtidige reiser vil måtte avbestilles, eller at det vil oppstå en situasjon knyttet til koronaviruset som kan medføre tap eller ulemper.

Dersom du likevel velger å bestille en reise nå, må du være forberedt på at reiseforsikringen ikke vil dekke eventuelle økonomiske tap.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg befinner meg i utlandet og ønsker å reise hjem?

14. mars 2020 rådet Utenriksdepartementet (UD) alle norske borgere som var på reise i utlandet om å reise hjem så snart som mulig.

For at reiseforsikringen/utestasjonertforsikringen skal dekke merutgiftene til evakuering, må evakueringen ha blitt gjort så snart som mulig etter at dette rådet ble gitt.

Hvis du trenger hjelp i utlandet eller ikke får tak i reise- eller flyselskapet ditt, kontakt Utenriksdepartementet (UD) på telefon +47 23 95 00 00 eller pr e-post UDops@mfa.no.

Jeg bor i utlandet. Hva bør jeg gjøre?

Følg norske og lokale myndigheters informasjon og anbefalinger.

Vi oppfordrer alle reisende og fastboende i utlandet om å registrere seg på UDs reiseregistrering

Om du har behov for øyeblikkelig hjelp – ring vår døgnåpne alarmsentral på telefon + 45 38 48 93 65

Logg inn og meld skade

Ved å logge inn kan du finne forsikringsavtalen din, lese vilkårene, melde skade og se status på innmeldte skadesaker.

Logg inn og meld skade

Slik melder du inn en sak

Du kan melde saken til oss på nett så snart avreisedato er passert, og du har fått tilbakemelding fra fly- eller reiseselskapet om hva de dekker.

 

1

Kontakt reisearrangør

Ta først kontakt med reisearrangør, flyselskap, reisearrangør, leiebilfirma eller lignende for å undersøke hva du eventuelt får refundert av dem.

Dersom reisen ble kansellert har du krav på full refusjon fra reisearrangør/ flyselskapet

Dersom reisen ikke ble kansellert må du innhente dokumentasjon fra den du kjøpte reisen fra. Dette kan være reisearrangøren, flyselskapet og hotellet og lignende dersom du har kjøpt reise og opphold separat. Du må kunne dokumentere hvilke utgifter du sitter igjen med selv.

2

Få dokumentasjon

Skaff skriftlig dokumentasjon på at du selv har avbestilt reisen, og dokumentasjon på hva du får refundert fra flyselskap/reisearrangør/hotell etc.

3

Meld skadesak

Privatkunder kan melde skade via nettsiden ved å logge inn med BankID her 
(«Min forsikringsoversikt», finn reiseforsikringen, trykk "meld skade" og finn skjema «Reise-avbestilling)

 

Reiseforsikring gjennom arbeidsgiver/organisasjon: melde skaden din på nett her 
(Bruk elektronisk skjema «Reise- avbestilling/avbrudd)