Foto: Stock

Nå må du ha egen forsikring på elsparkesykkel

Hvis du er en av mange som eier en elsparkesykkel må du nå ha en egen ansvarsforsikring på denne. Fra 1. januar 2023 er dette nemlig en lovpålagt forsikring, på samme måte som med bil.

Dette gjelder også andre små elektriske kjøretøy som for eksempel ståhjulinger som segway og hoverboard.

Publisert: 21.12.2022 - Oppdatert: 21.12.2022

Omfattes av bilansvarsloven

Det er myndighetene som pålegger eierne av disse kjøretøyene å skaffe seg ansvarsforsikring, da det har oppstått flere alvorlige personskader i forbindelse med bruken av slike kjøretøy.

Myndighetene har omklassifisert elsparkesykkel og andre små elektriske kjøretøy fra sykkel til "liten elektrisk motorvogn". Dermed er denne typen kjøretøy nå omfattet av bilansvarsloven og det er lovpålagt å ha egen ansvarsforsikring fra 1. januar 2023.

På Statens Vegvesens nettsider kan du lese om reglene for liten elektrisk motorvogn.

Hva dekker forsikringen?

Forsikringen dekker det erstatningsansvaret du som fører eller eier kan få, for skade på andre personer eller andres eiendom. Den dekker også personskade på fører.

 

Her kan du lese mer om elsparkesykkelforsikring 

 

Ansvarsforsikringen dekker ikke skader på selve elsparkesykkelen eller på egne ting.

Hvis du ønsker forsikring mot tyveri av elsparkesykkelen anbefaler vi innboforsikring.

Husk at du uansett må ha ansvarsforsikring.

Hvordan gjør jeg det?

Det er bare lovlige kjøretøy som kan forsikres. Et av kravene til at kjøretøyet skal være lovlig er at det må være sperret for hastighet over 20 km/t.

Les om tekniske krav på Statens Vegvesen sine nettsider

Det er eieren som skal forsikre kjøretøyet, men hvis eieren er under 18 år må foresatte kjøpe forsikringen i sitt navn.

 

Kontakt kundeservice for pris og tilbud på forsikring.

Kundeservice

Kundeservice

Vi hjelper deg gjerne med det du lurer på!

Kontakt oss