Foto: iStock

Unngå skader ved flom

Hvis du bor i et flomutsatt område, er det lurt å være føre var. Her er noen tips til hva du kan gjøre for å forebygge og begrense skader på huset ditt og eiendelene dine.

Publisert: 15.05.2023 - Oppdatert: 15.05.2023

Hold deg oppdatert på flomvarsler

Følg med på lokale nyheter og på farevarsler fra varsom.no , slik at du kan være forberedt. Flom- og jordskredvarslene kan endre seg raskt, så det kan være nyttig å abonnere  på gratis varsler fra varsom.no, slik at du får tilsendt varselet på e-post eller SMS.

Før en flom

 • Hold avløp og kummer åpne
  Fjern snø, is, kvister, løv og annet fra avløp og kummer, slik at vannet kan drenere fritt
 • Rydd bekken for kvister
  Se til at nærliggende bekker og eventuelle rister ikke er demmet opp av hageavfall eller andre gjenstander, slik at vannet ikke møter motstand og finner nye veier
 • Rydd kjeller, garasje og første etasje
  Er det fare for at vann kan komme inn i kjeller eller garasje, bør gjenstander løftes opp fra gulvet. Sett ting i hyller, reoler og plastbokser som tåler vann. Viktige og verdifulle gjenstander bør du vurdere å flytte til en høyereliggende etasje. 
 • Rydd hagen
  Sikre og flytt verdier og gjenstander bort fra utsatte steder (bil, campingvogn, båt, løse gjenstander i hagen)
 • Nøytraliser elektriske apparater
  Dra ut stikkontakter og trekk ut sikringer av elektriske apparater
 • Steng vannet ute
  Hold dører og vinduer til kjeller og loft lukket. Dekk til med sandsekker om nødvendig

 • Be om hjelp
  Avtal med naboer eller venner om å gjøre tiltak og holde øye med huset ditt, hvis du ikke er hjemme eller ikke har mulighet til å gjøre det selv

Under en flom

 • Kontakt nødetatene hvis du har behov for akutt hjelp ved flomfare eller skredfare mot huset ditt
 • Sørg for å sikre skadestedet slik at ikke ytterligere skader oppstår. Hold folk unna bygning som kan stå i fare for å rase sammen eller der grunnen kan rase ut.
 • Tøm bygningen for vann som ikke har rent ut. Brannvesenet kan være behjelpelig med pumper
 • Vann leder strøm og kan føre til kortslutninger. Ta derfor ut sikringer for elektrisk anlegg for den etasjen som har vært oversvømt
 • Varmtvannsbereder/elektrisk anlegg som har stått under vann, må ikke tas i bruk før utstyret er kontrollert av elektriker
 • Fjern gulvbelegg/tepper
 • Sørg for god lufting. La gjerne vinduer og dører være åpne, så lenge du er til stede og det er forsvarlig
 • Sett inn vifter i skadet etasje. Dette kan forbedre luftsirkulasjonen som er med på fremskynde tørking
 • Det er viktig at du tar vare på ting du ønsker erstatning for. I mange tilfeller sender vi en takstmann eller en av våre samarbeidspartnere for å vurdere eller utbedre skadene. Ta bilder eller film av skaden. Disse kan brukes til å vurdere erstatningssummen.

 

Kilde: varsom.no

Forsikre bolig og fritidsbolig

Forsikre bolig og fritidsbolig

Forsikre hjemmet ditt og hytta hos oss, slik at du kan slippe å bekymre deg for uforutsette hendelser.

Finn riktig forsikring for deg
Hva skjer når skaden har skjedd?

Hva skjer når skaden har skjedd?

Ofte stilte spørsmål og svar i forbindelse med utbedring av en skade.

Les spørsmål og svar