Båtforsikring

Eier du egen båt, bør du minimum ha en forsikring som dekker ansvar og brann/tyveri. Du kan også velge vår kaskoforsikring som dekker andre typer båtskader.

 

Fritidsbåtforsikring
Side 1
Side 2

Please wait

Side 1
Fødselsnummer
*
Fødselsnummer tekst
 
Ditt kundeforhold ble funnet
Ditt kundeforhold ble ikke funnet, vennligst tast inn ditt postnummer
Postgruppe
Postnummer
*
Poststed
*
ProduktID
 
Fabrikat/modell
*
Båttype
*
Båtens årsmodell
*
Motortype
*
Materiale
*
Lengde
*
Maks antall knop
*
Verdi
*
 
Hva dekker forsikringen?
Ansvar og brann/tyveri
Ansvar og kasko
Ansvar

Forsikringen dekker rettslig erstatningsansvar som sikrede i egenskap av eier eller rettmessig bruker/fører av den forsikrede båten kan pådra seg for skade voldt på annen person eller ting. Erstatningen er begrenset til 10 000 000 kroner per skadetilfelle.

Rettshjelp

Forsikringen dekker rettshjelp (utgifter til advokat o.l.) når sikrede er part i tvist i egenskap eier eller rettmessig bruker/fører av den forsikrede båten. Erstatningen er begrenset til 100 000 kroner per skadetilfelle.

Fører- og passasjerulykke

Dekker personskade på fører og passasjer. Forsikringen gjelder ikke når båten er utleid.

Brann og tyveri

Dekker skade som følge av brann og tyveri, samt forsøk på tyveri.

Annen båtskade

Dekker skade som følge av at båten har vært utsatt for sammenstøt, kantring, synking, brudd på mast eller bom. Forsikringen dekker også annen tilfeldig skade på båten både på vannet og under transport.

Transport av skadet båt

Dekker rimelige omkostninger til transport/midlertidig reparasjon av skadet båt/tilbehør som er nødvendig for flytting fra sted der skaden skjedde, til nærmeste verksted som kan utføre reparasjonen.

Båtredning

Dekker rimelige utgifter til slep til nærmeste trygge fortøyningssted etter plutselig og uforutsett uhell som fører til at båten ikke kan seiles eller kjøres videre.

Fjerning av vrak

Dekker fjerning av vrak med inntil 10% av båtens forsikringssum når dette er pålagt av offentlig myndighet.

Ta kontakt med oss for mer informasjon. 

For fullstendig oversikt over dekningsomfang og begrensninger, se forsikringsvilkårene.

Denne forsikringen kan kun kjøpes i kombinasjon med et av våre hovedprodukter (bolig, bil, innbo eller personforsikringer).

Vilkår Fritidsbåt

Generelle vilkår