Boligforsikring

Eier du egen bolig eller fritidsbolig, så må du ha forsikring som gir deg erstatning ved blant annet brann, vann- og naturskader. Vår Ekstra Trygghet Bolig er aktuell dersom du ønsker å være sikret mot flere typer skader.

Boligforsikring
Side 1
Side 2

Please wait

Side 1
Fødselsnummer
*
Fødselsnummer tekst
 
Ditt kundeforhold ble funnet
Ditt kundeforhold ble ikke funnet, vennligst tast inn ditt postnummer
Gateadresse
*
Postgruppe
Postnummer
*
Poststed
*
ProduktID
 
Bygningsår
*
Hvis huset er bygget før 1940, ta kontakt med oss
Bruttoareal
*
Totalt antall kvadratmeter utvendig målt. Gulvareal med takhøyde under 1,50m tas ikke med. Garasje inkludert i bolig registreres som eget bygg eller ta kontakt med en av våre kunderådgivere.
Etasjer
*
Antall etasjer med takhøyde over 1,50 m
 
Hva dekker forsikringen?
Bolig/fritidsbolig
Bolig/fritidsbolig Ekstra Trygghet
Brann

Dekker brann, eksplosjon, plutselig nedsoting, lynnedslag eller kortslutning. Svi- og gnistskader som ikke skyldes brann dekkes ikke.

Vann

Dekker vannskader fra bygningens rørledning ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse. Dekker også vannskader fra vann som trenger inn i bygningen utenfra. Skader som skyldes sviktende drenering, samt søl, kondens eller sopp- og råteskader dekkes ikke.

Følgeskader ved vanninntrenging gjennom utettheter i tak, og yttervegg over terreng, dekkes kun ved Ekstra Trygghet Bolig.

Skadeverk

Dekker skadeverk i eller på bygning i forbindelse med tyveri.

En innboforsikring dekker tyveri av innbo og løsøre.

Snøtyngde og takras

Forsikringen dekker skade som skyldes snøtyngde eller snøpress på bygning.

Svikt i bygningens konstruksjon

Dekker skade som skyldes ekstraordinær svikt i bærende bygningskonstruksjoner i de første 20 årene etter at bygget er nytt.

Annen plutselig skade på bygning

Dekker andre plutselig og uforutsette skader. Forsikringen dekker imidlertid ikke mangelfull og sviktende drenering, feilaktig konstruksjon eller setninger i grunnen eller bygget.

Se vilkår for fullstendig oversikt over begrensninger.

Ansvarsforsikring

Forsikringen dekker sikredes rettslige erstatningsansvar for skade som du kan påføre andre personer eller andres ting som eier av den forsikrede boligen.

Erstatningen er begrenset til 5 millioner kroner.

Rettshjelpforsikring

Forsikringen dekker utgifter til advokat i tvistesaker som du kan komme opp i som eier av den forsikrede boligen.  

Erstatningen er begrenset til 100 000 kroner.

Naturskade

Dekker naturskader som for eksempel skred, storm, flom og jordskjelv.

Hageanlegg

Dekker skade på hageanlegg, utvendig svømmebasseng og flaggstang m.m.

Erstatningen er begrenset til 150 000 kroner for bolig og 75 000 kroner for fritidsbolig.

Flere typer vannskader

Dekker også vannskader som skyldes utett yttertak, samt følgeskader av utette yttervegger.

Håndverker og entreprenørfeil

Dekker følgeskade av håndverker-/entreprenørfeil i inntil 5 år.

Erstatningen er begrenset til 300 000 kroner.

Råte- og skadedyrforsikring

Forsikringen er dekket gjennom Norsk Hussopp Forsikring, se www.hussoppen.no

Norsk Hussopp Forsikring har rett til å besiktige bygningene som forsikres. Besiktigelsen er uten ekstra kostnader for forsikringstaker. Se hva Råte- og Skadedyrforsikringen dekker.

Invaliditet rullestolbruker

Forsikringen dekker nødvendige bygningsmessige forandringer dersom sikrede som følge av en ulykke blir rullestolbruker.

Erstatningen er begrenset til 250 000 kroner.

Hageanlegg

Maksimal erstatning for hageanlegg er utvidet til 300 000 kroner.