Alle våre privatforsikringer

Boligforsikring

Eier du egen bolig eller fritidsbolig anbefaler vi en god boligforsikring. Hos oss kan du tilpasse boligforsikringen din etter ønske og behov. Vi tilbyr Ekstra Trygghet dersom du ønsker å være sikret mot flere typer skader.

Hva dekker forsikringen?

Bolig/fritidsbolig

Bolig/fritidsbolig Ekstra Trygghet

Brann

Dekker brann, eksplosjon, plutselig nedsoting, lynnedslag eller kortslutning. Svi- og gnistskader som ikke skyldes brann dekkes ikke.

Vann

Dekker vannskader fra bygningens rørledning ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse. Dekker også vannskader fra vann som trenger inn i bygningen utenfra. Skader som skyldes sviktende drenering, samt søl, kondens eller sopp- og råteskader dekkes ikke.

Følgeskader av utett våtrom og vanninntrenging gjennom utettheter i tak, og yttervegg over terreng, dekkes kun ved Ekstra Trygghet Bolig.

Skadeverk

Dekker skadeverk i eller på bygning i forbindelse med tyveri.

En innboforsikring dekker tyveri av innbo og løsøre.

Snøtyngde og takras

Forsikringen dekker skade som skyldes snøtyngde eller snøpress på bygning.

Svikt i bygningens konstruksjon

Dekker skade som skyldes ekstraordinær svikt i bærende bygningskonstruksjoner i de første 20 årene etter at bygget er nytt.

Annen plutselig skade på bygning

Dekker andre plutselig og uforutsette skader. Forsikringen dekker imidlertid ikke mangelfull og sviktende drenering, feilaktig konstruksjon eller setninger i grunnen eller bygget.

Se vilkår for fullstendig oversikt over begrensninger.

Ansvarsforsikring

Forsikringen dekker sikredes rettslige erstatningsansvar for skade som du kan påføre andre personer eller andres ting som eier av den forsikrede boligen.

Erstatningen er begrenset til 5 millioner kroner.

Rettshjelpforsikring

Forsikringen dekker utgifter til advokat i tvistesaker som du kan komme opp i som eier av den forsikrede boligen.  

Erstatningen er begrenset til 100 000 kroner.

I de tilfeller det der det er tre eller flere parter på sikredes side, er den samlede forsikringssummen begrenset til 250 000 kroner.

Naturskade

Dekker naturskader som for eksempel skred, storm, flom og jordskjelv.

Hageanlegg

Forsikringen dekker hageanlegg på inntil 5 dekar. 

Flere typer vannskader

Dekker også vannskader som skyldes utett yttertak, samt følgeskader av utette yttervegger.

Håndverker og entreprenørfeil

Dekker følgeskade av håndverker-/entreprenørfeil i inntil 10 år.

Erstatningen er begrenset til 1 million kroner.

Råte- og skadedyrforsikring

Forsikringen er dekket gjennom Norsk Hussopp Forsikring, se hussoppen.no

Norsk Hussopp Forsikring har rett til å besiktige bygningene som forsikres. Besiktigelsen er uten ekstra kostnader for forsikringstaker. Se hva Råte- og Skadedyrforsikringen dekker

Invaliditet rullestolbruker

Forsikringen dekker nødvendige bygningsmessige forandringer dersom sikrede som følge av en ulykke blir rullestolbruker.

Erstatningen er begrenset til 300 000 kroner.

Les vilkårene

Her finner du fullstendig oversikt over dekninger og begrensninger:

Vilkår Bolig og fritidsbolig (PDF)

Generelle vilkår (PDF)

IPID (PDF)

Tilleggsforsikringen som dekker råte og skadedyr

Tilleggsforsikringen som dekker råte og skadedyr

Les mer om fordelene ved å ta med tilleggsforsikringen som dekker råteskader og skadedyr.

Se fordelene her

Spørsmål?

Vi hjelper deg gjerne med å finne en løsning som passer for deg og din livssituasjon.

Kundeservice

Kundeservice

Vi hjelper deg gjerne med det du lurer på!

Kontakt oss

Råd og tips

Slik forebygger du vannskader

Slik forebygger du vannskader

Få enkle tips til hvordan du kan unngå vannskader.

Les mer her