Campingvognforsikring

Har du campingvogn er det lurt å kjøpe en forsikring som dekker skader på campingvogna. Bilen som trekker campingvogna må ha ansvarsforsikring.

 

Campingvognforsikring
Side 1
Side 2

Please wait

Side 1
Fødselsnummer
*
Fødselsnummer tekst
 
Ditt kundeforhold ble funnet
Ditt kundeforhold ble ikke funnet
ProduktID
 
Merke/modell
*
Årsmodell
*
Verdi på campingvogn
*
 
Hva dekker forsikringen?
Delkasko
Kasko
Brann

Dekker skade som følge av brann, lynnedslag og eksplosjon.

Tyveri

Dekker tyveri eller forsøk på tyveri.

Skade på ruter

Dekker skifting eller reparasjon av campingvognens ruter av glass/plexiglass ved bruddskade som skyldes tilfeldig, plutselig påvirkning.

Veihjelp/redning

Dekker utgifter til berging til nærmeste verksted.

Kasko

Dekker skade ved sammenstøt, utforkjøring, velting, skadeverk eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning.

Ta kontakt med oss for mer informasjon. 

Denne forsikringen kan kun kjøpes i kombinasjon med et av våre hovedprodukter (bolig, bil, innbo eller personforsikringer).

For fullstendig oversikt over dekningsomfang og begrensninger, se forsikringsvilkårene.

Vilkår Motorvogn og henger

Generelle vilkår