Alle våre privatforsikringer

Campingvogn-forsikring

Vår campingvognforsikring dekker skader på campingvogn og fastmontert tilleggsutstyr. Velg mellom kasko eller delkasko.

Hva dekker forsikringen?

Delkasko

Kasko

Brann

Dekker skade som følge av brann, lynnedslag og eksplosjon.

Tyveri

Dekker tyveri eller forsøk på tyveri.

Skade på ruter

Dekker skifte eller reparasjon av campingvognens ruter av glass/plexiglass ved bruddskade som skyldes tilfeldig, plutselig påvirkning.

Veihjelp

Dekker utgifter til berging frem til nærmeste verksted.

Personlig løsøre og bagasje

Dekker løsøre og bagasje i campingvognen med inntil 40 000 kroner.

Rettshjelp

Forsikringen dekker rettshjelp (utgifter til advokat o.l.) når sikrede er part i tvist som eier eller bruker av campingvognen.

Erstatningen er begrenset til 100 000 kroner.

Kasko

Dekker skade ved sammenstøt, utforkjøring, velting, skadeverk eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning.

Hva er omfattet?

Campingvogn med eventuelt fastmontert tilleggsutstyr som er spesifisert i forsikringsbeviset, for eksempel fortelt, tilbygg og platting, er dekket inntil den forsikringssummen som er angitt i forsikringsbeviset.

Les vilkårene

Her finner du fullstendig oversikt over dekninger og begrensninger: 

Vilkår Kjøretøy (PDF)

Generelle vilkår (PDF)

IPID (PDF)

Spørsmål?

Vi hjelper deg gjerne med å finne en løsning som passer for deg.

Kundeservice

Kundeservice

Vi hjelper deg gjerne med det du lurer på!

Kontakt oss

8 råd til en trygg bobilferie

8 råd til en trygg bobilferie

Gode råd til deg som skal på ferie med bobil eller campingvogn.

Les mer