Meld skade

Her finner du skademeldingsskjemaer. 
Noen skjemaer må skrives ut, signeres og sendes til Knif Trygghet.

Publisert: 09.11.2020 - Oppdatert: 18.11.2020

Forsikringer betalt av arbeidsgiver/organisasjon

Her registreres KUN skader på forsikringer som er betalt av arbeidsgiver/organisasjon.

For å melde skade på egne, private forsikringer må du logge inn.

Logg inn og meld skade

Ved å logge inn kan du finne forsikringsavtalen din, lese vilkårene, melde skade og se status på innmeldte skadesaker.

Logg inn og meld skade

Kritiske reiseskader

Kritiske reiseskader meldes direkte til SOS International AS (alarmsentral) i København:


Tlf: (+45) 38 48 93 65

Tlf. ved skade med egen bil i utlandet: +47 22 22 46 50

Faks: (+45) 70 10 50 56

E-post: sos@sos.eu

Disse skadene må også meldes til politiet

Brann, innbrudd, tyveri, hærverk, overfall og ran.

Skademeldingsskjemaer

Reise/Utestasjonert

 

Bygning/løsøre/varer            

 

Kjøretøy

 

Personalforsikringer

 

 Øvrige

 


Skademeldingsskjema i PDF og annen relevant dokumentasjon
som ikke inneholder fødselsnummer og/eller privat bankkontonummer
kan sendes på en av følgende e-postadresser: 

skade@kniftrygghet.no

personskade@kniftrygghet.no

bilskade@kniftrygghet.no

reiseskade@kniftrygghet.no


Postadresse:

Knif Trygghet Forsikring AS 
Skadeavdelingen
Møllergata 39 
0179 Oslo