Meld skade

Her finner du skademeldingsskjemaer. 

Noen skjemaer må skrives ut, signeres og sendes til Knif Trygghet.

 

Kritiske reiseskader meldes direkte til

SOS International AS (alarmsentral) i København:


Tlf: (+45) 38 48 93 65

Tlf. ved skade med egen bil i utlandet: +47 22 22 46 50

Faks: (+45) 70 10 50 56
E-post: sos@sos.eu
Internettside: http://sos.dk/no

Følgende skader skal også meldes til politiet: 

Brann, innbrudd, tyveri, hærverk, overfall og ran.

 

Reise/Utestasjonert

 

Bygning/løsøre/varer            

 

Kjøretøy

 

Personalforsikringer

 

 Øvrige

 


Skademeldingsskjema i PDF og annen relevant dokumentasjon som ikke inneholder fødselsnummer og/eller privat bankkontonummer kan sendes på en av følgende e-postadresser:
 

skade@kniftrygghet.no

personskade@kniftrygghet.no

bilskade@kniftrygghet.no

reiseskade@kniftrygghet.no


Postadresse:

Knif Trygghet Forsikring AS 
Skadeavdelingen
Møllergata 39 
0179 Oslo