Meld skade

Her finner du skademeldingsskjemaer. 
Noen skjemaer må skrives ut, signeres og sendes til Knif Trygghet.

Publisert: 09.11.2020 - Oppdatert: 11.04.2022

Forsikringer betalt av arbeidsgiver/organisasjon

Her registreres KUN skader på forsikringer som er betalt av arbeidsgiver/organisasjon.

For å melde skade på egne, private forsikringer må du logge inn

Skademeldingsskjemaer

Reise/Utestasjonert

 

Bygning/løsøre/varer            

 

Kjøretøy

 

Personalforsikringer

 

 Øvrige

 


Skademeldingsskjema i PDF og annen relevant dokumentasjon
som ikke inneholder fødselsnummer og/eller privat bankkontonummer
kan sendes på en av følgende e-postadresser: 

skade@kniftrygghet.no

personskade@kniftrygghet.no

bilskade@kniftrygghet.no

reiseskade@kniftrygghet.no


Postadresse:

Knif Trygghet Forsikring AS 
Skadeavdelingen
Møllergata 39 
0179 Oslo

Kritiske reiseskader

Kritiske reiseskader meldes direkte til SOS International AS (alarmsentral) i København:


Tlf: (+45) 38 48 93 65

Tlf. ved skade med egen bil i utlandet: +47 22 22 46 50

Faks: (+45) 70 10 50 56

E-post: sos@sos.eu

Disse skadene må også meldes til politiet

Brann, innbrudd, tyveri, hærverk, overfall og ran.