Alle våre privatforsikringer

Mopedforsikring

Vår mopedforsikring gjelder både mopeder og scootere. Velg mellom Kasko, Delkasko eller Ansvar.

Hva dekker forsikringen?

Ansvar

Delkasko

Kasko

Ansvar

Ansvarforsikring er lovpålagt når mopeden er registrert.

Ansvarsforsikringen dekker ansvar etter bilansvarsloven med ubegrenset beløp for skade på personer og med inntil 100 000 000 kroner ved skade på andres kjøretøy, bygninger eller eiendeler. 

Rettshjelp

Dekker rettshjelp (utgifter til advokat o.l.) når sikrede er part i tvist i egenskap eier, bruker eller fører av kjøretøyet.

Erstatningen er begrenset til 100 000 kroner.

Fører og pasasjerulykke

Dekker personskade på fører.

Brann

Dekker skade som følge av brann, lynnedslag og eksplosjon.

Tyveri

Dekker tyveri eller forsøk på tyveri.

Veihjelp

Dekker utgifter til berging frem til nærmeste verksted.

Dekker også merutgifter ved reise til hjemsted eller bestemmelsessted hvis fører eller passasjer rammes av ulykke, plutselig sykdom eller død.

 

 

Kasko

Dekker også skade ved sammenstøt, utforkjøring, velting, skadeverk, feilfylling av drivstoff eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning.

Les vilkårene

Her finner du fullstendig oversikt over dekninger og begrensninger:

Vilkår Kjøretøy (PDF)

Generelle vilkår (PDF)

IPID (PDF)

Spørsmål?

Vi hjelper deg gjerne med å finne en løsning som passer for deg. 

Kundeservice

Kundeservice

Vi hjelper deg gjerne med det du lurer på!

Kontakt oss