Mopedforsikring

Ansvarsforsikring er obligatorisk når mopeden er registrert. Hva du velger utover ansvarforsikring er opp til deg.

 

Mopedforsikring
Side 1
Side 2

Please wait

Side 1
Fødselsnummer
*
Fødselsnummer tekst
 
Ditt kundeforhold ble funnet
Ditt kundeforhold ble ikke funnet, vennligst tast inn ditt postnummer
Postgruppe
Postnummer
*
Poststed
*
ProduktID
 
Merke/modell
*
Årsmodell
*
 
Hva dekker forsikringen?
Ansvar
Delkasko
Kasko
Ansvar

Selskapet erstatter ansvar etter bilansvarsloven med ubegrenset beløp for personskade og med inntil 10 000 000 kroner ved skade på ting. Ansvarsforsikringen dekker skader motorvognen forårsaker på andre personer og andre ting, uavhengig av om føreren kan bebreides. Ansvarforsikring er obligatorisk når bilen er registrert. Forsikring som dekker skader på egen motorvogn –delkasko og kasko – er frivillig.

Rettshjelp

Dekker rettshjelp (utgifter til advokat o.l.) når sikrede er part i tvist i egenskap eier, bruker eller fører av den forsikrede motorvognen.

Erstatningen er begrenset til 100 000 kroner.

Fører og pasasjerulykke

Dekker personskade på fører.

Brann

Dekker skade som følge av brann, lynnedslag og eksplosjon.

Tyveri

Dekker tyveri eller forsøk på tyveri.

Veihjelp/redning

Dekker merutgifter ved reise til hjemsted eller bestemmelsessted hvis fører eller passasjer rammes av ulykke, plutselig sykdom eller død.

 

Dekker utgifter til berging til nærmeste verksted.

 

Skader på moped

Dekker også skade ved sammenstøt, utforkjøring, velting, skadeverk eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning.

Ta kontakt med oss for mer informasjon. 

Denne forsikringen kan kun kjøpes i kombinasjon med et av våre hovedprodukter (bolig, bil, innbo eller personforsikringer).

For fullstendig oversikt over dekningsomfang og begrensninger, se forsikringsvilkårene.

Vilkår Motorvogn og henger

Generelle vilkår