Alle våre privatforsikringer

Snøscooter-forsikring

Vår snøscooterforsikring kan tilpasses ditt behov. Velg mellom Ansvar, Brann/tyveri og Kasko

Hva dekker forsikringen?

Ansvar

Brann/tyveri

Kasko

Ansvar

Ansvarforsikring er lovpålagt når snøscooteren er registrert.

Ansvarsforsikringen dekker ansvar etter bilansvarsloven med ubegrenset beløp for skade på personer og inntil 100 000 000 kroner ved skade på andres kjøretøy, bygninger eller eiendeler.

Fører og passasjerulykke

Dekker personskade på fører og passasjer.

Rettshjelp

Forsikringen dekker rettshjelp (utgifter til advokat o.l.) når sikrede er part i tvist som eier eller bruker av kjøretøyet.

Erstatningen er begrenset til 100 000 kroner.

Brann

Dekker skade som følge av brann, lynnedslag og eksplosjon.

Tyveri

Dekker tyveri eller forsøk på tyveri.

Kasko

Skade oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velting, skadeverk, feilfylling av drivstoff eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning.

Les vilkårene

Her finner du fullstendig oversikt over dekninger og begrensninger:

Vilkår Snøscooter (PDF)

Generelle vilkår (PDF)

IPID (PDF)

Spørsmål?

Vi hjelper deg gjerne med å finne en løsning som passer for deg.

Kundeservice

Kundeservice

Vi hjelper deg gjerne med det du lurer på!

Kontakt oss