Snøscooterforsikring

På en registrert snøscooter er det obligatorisk å ha ansvarsforsikring. Hva du velger utover ansvarforsikring er opp til deg.

 

Hva dekker forsikringen?
Ansvar
Brann/tyveri
Kasko
Ansvar

Selskapet erstatter ansvar etter bilansvarsloven med ubegrenset beløp for personskade og med inntil 10 000 000 kroner ved skade på ting. Ansvarsforsikringen dekker skader motorvognen forårsaker på andre personer og andre ting, uavhengig av om føreren kan bebreides. Ansvarforsikring er obligatorisk når scooteren er registrert. Forsikring som dekker skader på egen snøscooter –delkasko og kasko – er frivillig.

Fører og passasjerulykke

Dekker personskade på fører og passasjer.

Rettshjelp

Forsikringen dekker rettshjelp (utgifter til advokat o.l.) når sikrede er part i tvist i egenskap eier, bruker eller fører av den forsikrede motorvognen.

Erstatningen er begrenset til 100 000 kroner.

Brann

Dekker skade som følge av brann, lynnedslag og eksplosjon.

Tyveri

Dekker tyveri eller forsøk på tyveri.

 

Kasko

Skade oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velting eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning.

Ta kontakt med oss for mer informasjon. 

Denne forsikringen kan kun kjøpes i kombinasjon med et av våre hovedprodukter (bolig, bil, innbo eller personforsikringer).

For fullstendig oversikt over dekningsomfang og begrensninger, se forsikringsvilkårene.

Vilkår Snøscooter

Generelle vilkår