Snøscooterforsikring

På en registrert snøscooter er det obligatorisk å tegne ansvarsforsikring. Mange velger også en kaskoforsikring som dekker skader på snøscooteren.

Hva dekker forsikringen?
Ansvar
Brann/tyveri
Kasko
Ansvar

Selskapet erstatter ansvar etter bilansvarsloven med ubegrenset beløp for personskade og med inntil 10 000 000 kroner ved skade på ting. Ansvarsforsikringen dekker skader motorvognen forårsaker på andre personer og andre ting, uavhengig av om føreren kan bebreides. Ansvarforsikring er obligatorisk når scooteren er registrert.

Forsikring som dekker skader på egen snøscooter –delkasko og kasko – er frivillig.

Fører og passasjerulykke

Dekker personskade på fører og passasjer.

Brann

Dekker skade som følge av brann, lynnedslag og eksplosjon.

Tyveri

Dekker tyveri eller forsøk på tyveri.

Kasko

Skade oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velting eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning.

Ta kontakt med oss for mer informasjon. 

Fullstendig oversikt over dekninger og begrensninger finnes i våre forsikringsvilkår.