Alle våre organisasjonsforsikringer

Snøscooterforsikring

Velg mellom Ansvar, Brann/Tyveri og Kasko. Ansvarsforsikring er obligatorisk på registrerte snøscootere.

Hva dekker forsikringen?

Ansvar

Brann/tyveri

Kasko

Ansvar

Ansvarsforsikring er lovpålagt for registrerte kjøretøy. 

Ansvarsforsikringen dekker ansvar etter bilansvarsloven med ubegrenset beløp for personskade og med inntil 10 000 000 kroner ved skade på ting. Ansvarsforsikringen dekker også skader motorvognen forårsaker på andre personer og andre ting, uavhengig av om føreren kan bebreides. 

Fører og passasjerulykke

Dekker personskade på fører og passasjer.

Brann

Dekker skade som følge av brann, lynnedslag og eksplosjon.

Tyveri

Dekker tyveri eller forsøk på tyveri.

Kasko

Skade oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velting eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning.

Fullstendige forsikringsvilkår

Ta kontakt med oss for mer informasjon eller hvis du har spørsmål om vilkårene. 

Kundeservice

Kundeservice

Vi hjelper deg gjerne med det du lurer på!

Kontakt oss