Alle våre organisasjonsforsikringer

Snøscooterforsikring

Velg mellom Ansvar, Brann/Tyveri og Kasko. Ansvarsforsikring er obligatorisk på registrerte snøscootere.

Hva dekker forsikringen?

Ansvar

Brann/tyveri

Kasko

Ansvar

Ansvarsforsikring er lovpålagt for registrerte kjøretøy. 

Ansvarsforsikringen dekker ansvar etter bilansvarsloven med ubegrenset beløp for skade på personer og inntil 100 000 000 kroner ved skade på andres kjøretøy, bygninger eller eiendeler.

Fører og passasjerulykke

Dekker personskade på fører og passasjer.

Rettshjelp

Forsikringen dekker rettshjelp (utgifter til advokat o.l.) når sikrede er part i tvist som eier eller bruker av kjøretøyet.

Erstatningen er begrenset til 100 000 kroner.

Brann

Dekker skade som følge av brann, lynnedslag og eksplosjon.

Tyveri

Dekker tyveri eller forsøk på tyveri.

Kasko

Skade oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velting, skadeverk, feilfylling av drivstoff eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning.

Fullstendige forsikringsvilkår

Kundeservice

Kundeservice

Vi hjelper deg gjerne med det du lurer på!

Kontakt oss