Tilhengerforsikring

Har du tilhenger er det lurt å kjøpe en kaskoforsikring som dekker skader på tilhengeren. Bilen som trekker tilhengeren må ha ansvarsforsikring.  

 

Hva dekker forsikringen?
Brann

Dekker skade som følge av brann, lynnedslag og eksplosjon.

Tyveri

Dekker tyveri eller forsøk på tyveri.

Kasko

Dekker skade ved sammenstøt, utforkjøring, velting, skadeverk eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning.

 

Veihjelp/redning

Dekker utgifter til berging til nærmeste verksted.

 

Ta kontakt med oss for mer informasjon. 

Denne forsikringen kan kun kjøpes i kombinasjon med et av våre hovedprodukter (bolig, bil, innbo eller personforsikringer).

For fullstendig oversikt over dekningsomfang og begrensninger, se forsikringsvilkårene.

Vilkår Motorvogn og henger

Generelle vilkår