Alle våre privatforsikringer

Tilhengerforsikring

Tilhengerforsikring gjelder både varehenger, båthenger og liknende. Vår tilhengerforsikring inkluderer kasko og dekker skader på tilhengeren. 

Hva dekker forsikringen?

Kasko

Dekker skade på tilhengeren ved sammenstøt, utforkjøring, velting, skadeverk eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning.

Erstatning er begrenset til valgt forsikringssum, men kan ikke være høyere enn tilhengerens markedsverdi. 

Brann

Dekker skade som følge av brann, lynnedslag og eksplosjon.

Tyveri

Dekker tyveri av tlihengeren eller forsøk på tyveri.

Veihjelp

Forsikringen dekker utgifter til berging frem til nærmeste verksted.

Rettshjelp

Forsikringen dekker rettshjelp (utgifter til advokat o.l.) når sikrede er part i tvist som eier eller bruker av tilhengeren.

Erstatningen er begrenset til 100 000 kroner.

Les vilkårene

Her finner du fullstendig oversikt over dekninger og begrensninger:

Vilkår Kjøretøy (PDF)

Generelle vilkår (PDF)

IPID (PDF)

Spørsmål?

Vi hjelper deg gjerne med å finne en løsning som passer for deg. 

Kundeservice

Kundeservice

Vi hjelper deg gjerne med det du lurer på!

Kontakt oss