Alle våre privatforsikringer

Traktorforsikring

Denne forsikringen er beregnet på deg som eier en traktor til privat bruk. Velg mellom Ansvar, Brann/Tyveri og Kasko.

Hva dekker forsikringen?

Ansvar

Ansvar med brann/tyveri

Ansvar med kasko

Ansvar

Ansvarforsikring er lovpålagt når traktoren er registrert.

Ansvarsforsikringen dekker ansvar etter bilansvarsloven med ubegrenset beløp for personskade og med inntil 100 000 000 kroner ved skade på ting. 

Forsikringen inkluderer også annet rettslig erstatningsansvar tilknyttet bruk av arbeidsmaskinen. 

Rettshjelp

Dekker rettshjelp (utgifter til advokat o.l.) når sikrede er part i tvist som eier eller bruker av kjøretøyet.

Erstatningen er begrenset til 100 000 kroner.

Fører og passasjerulykke

Dekker personskade på fører og passasjer.

Brann

Dekker skade som følge av brann, lynnedslag og eksplosjon.

Tyveri

Dekker tyveri eller forsøk på tyveri.

Kasko

Dekker også skade ved sammenstøt, utforkjøring, velting, skadeverk, feilfylling av drivstoff eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning.

Les vilkårene

Her finner du fullstendig oversikt over dekninger og begrensninger:

Vilkår Traktor og arbeidsmaskin (PDF)

Generelle vilkår (PDF)

IPID (PDF)

Spørsmål?

Vi hjelper deg gjerne med å finne en løsning som passer for deg. 

Kundeservice

Kundeservice

Vi hjelper deg gjerne med det du lurer på!

Kontakt oss