Ulykkesforsikring

En ulykkesforsikring gir erstatning dersom du blir rammet av en ulykke.

Denne forsikringen kan kun kjøpes i kombinasjon med et av våre hovedprodukter (hus, bil, innbo eller personforsikringer).

Ulykkesforsikring
Side 1
Side 2

Please wait

Side 1
Fødselsnummer
*
Fødselsnummer tekst
 
Ditt kundeforhold ble funnet
Ditt kundeforhold ble ikke funnet
Velg produkt
*
Forsikringsbeløp ved medisinsk uførhet
*
Ønsker du å tegne en dekning ved død
 
Forsikringsbeløp ved død
*
Velg pakke
*
ProduktID
 
 

Familieulykke omfatter kun personer med samme adresse i Folkeregisteret, barn inntil første hovedforfall etter fylte 20 år.

Dekning

Pakke 1

Pakke 2

Død voksne (over 18 år)

500 000 kr

250 000 kr

Død barn

50 000 kr

25 000 kr

Medisinsk invaliditet voksne

1 000 000 kr

500 000 kr

Medisinsk invaliditet barn

2 000 000 kr

1 000 000 kr

Maks erstatning pr familie

2 000 000 kr

1 000 000 kr

 

Forsikringen gir rett til erstatning dersom den forsikrede blir rammet av en ulykkeskade.

Skaden må skyldes en plutselig og uforutsett ytre hendelse og medføre en legemsskade. Psykiske skader alene dekkes ikke. Forsikringen dekker heller ikke skade som oppstår under særlig risikofylte aktiviteter som f.eks. boksing og basehopping.

Maksimal forsikringssum er 2 millioner kroner per person. For barn under 18 år er maksimal forsikringssum ved død 100 000 kroner.

Forsikringssummen kommer til utbetaling når forsikrede dør eller blir varig medisinsk invalid som følge av en ulykke. I tillegg erstattes nødvendige behandlingsutgifter med inntil 0,5 G.

Egenandel ved behandlingsutgifter er 1 000 kroner.  

 

Ta kontakt med oss for mer informasjon. 

 

For fullstendig oversikt over dekningsomfang og begrensninger, se forsikringsvilkårene.

Vilkår Ulykke

Generelle vilkår