Alle våre privatforsikringer

Ulykkesforsikring

En ulykkesforsikring gir rett til erstatning hvis du blir rammet av en ulykkesskade.

Hvorfor kjøpe ulykkesforsikring?

Ulykker skjer. Som regel går det bra, men skulle du være uheldig å få varige mén kan en ulykkesforsikring gi en engangsutbetaling. Du kan bruke pengene til for eksempel å gjøre nødvendige tilpasninger i boligen din. 

Hva dekker forsikringen?

Forsikringen gir rett til erstatning ved 

  • dødsfall som følge av en ulykke
  • varig medisinsk invaliditet som følge av en ulykke

Du velger selv størrelsen på erstatningsbeløpet, og kan velge om du vil ha erstatning ved dødsfall, medisinsk invaliditet eller begge deler.

Forsikringen omfatter også

  • nødvendige behandlingsutgifter med inntil 0,5 G

Hva betyr medisinsk invaliditet?

Med medisinsk invaliditet forstås den fysiske funksjonsnedsettelsen som følger av en ulykkesskade. Størrelsen på den varige medisinske invaliditeten gir grunnlaget for utbetaling av erstatningen fra ulykkesforsikringen. 

For eksempel: 20 % medisinsk invaliditet gir rett til 20 % av det totale erstatningsbeløpet. 

Graden av varig medisinsk invaliditet fastsettes av medisinske spesialister. 

Ikke det samme som ufør

Selv om du skulle bli medisinsk invalid, behøver det ikke være slik at du også blir arbeidsufør. Det kan hende at du likevel kan jobbe som før, selv om du har fått en grad av medisinsk invaliditet. 

Hvem er forsikringen for?

Ulykkesforsikring gjelder for deg som er under 75 år.

Denne forsikringen kan kun kjøpes i kombinasjon med en hovedforsikring (hus, bil, innbo eller personforsikringer).

Les vilkårene

Her finner du fullstendig oversikt over dekninger og begrensninger:

Vilkår Ulykke (PDF)

Generelle vilkår (PDF

IPID (PDF)